×
search-icon

Geen resultaten gevonden.
Mogen wij voorstellen? Campings Stacaravan Activiteiten

×

Online boeken

Promo code

Voer de leeftijd van het kind in

search-icon ×

Informatie betreffende de bescherming van persoonsgegevens

Maistra d.d. Rovinj wil u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en over uw rechten in dezen met betrekking tot de algemene verordening gegevensbescherming.

Dit bericht bevat ook informatie over wijzigingen in ons privacybeleid waarmee de bescherming van uw persoonsgegevens geregeld was bij Maistra d.d. Deze wijzigingen zijn tot stand gekomen door het van kracht worden van verordening (EU)2016/679 van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (hierna te noemen: Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG).

Dit bericht is van toepassing op elke verwerking van uw persoonsgegevens door Maistra d.d. Rovinj als verwerkingsverantwoordelijke, tenzij voor speciale gevallen de verwerking van toepassing is op andere informatie, het privacybeleid of dergelijke documenten ongeacht hun naamgeving, en die voorrang hebben op dit bericht of een aanvulling er op vormen (bijv. gevallen van verwerking van persoonsgegevens specifiek voor afzonderlijke vestigingen van Maistra).

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Maistra d.d., za hotelijerstvo i turizam, adres Obala Vladimira Nazora 6, Rovinj, Kroatië is verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor zaken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor de bescherming van uw persoonsgegevens en wel als volgt:

 1. d.m.v. een aanvraag aan emailadres: [email protected];
 2. d.m.v. een schrijven aan adres: Obala Vladimira Nazora 6, HR-52210 Rovinj (Kroatië), t.a.v. Contactpersoon voor de bescherming van persoonsgegevens.
DOELEINDEN EN WETTELIJKE BASIS VAN DE VERWERKING

Over de doeleinden en wettelijke basis van de verwerking van uw gegevens vindt u meer informatie onder punt 1. van dit bericht.

ONTVANGERSCATEGORIEËN

De categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens staan vermeld in punt 3 van dit bericht.

ARCHIVERINGSPERIODE

Over de periode waarin we uw persoonsgegevens archiveren leest u meer informatie onder punt 3 van dit bericht.

UW RECHTEN

Wij verwijzen naar uw rechten in punt 4 van dit bericht.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN PROFILERING

Over geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, kunt u meer lezen onder punt 5 van dit bericht.

1. DOELEINDE EN WETTELIJKE BASIS VAN DE VERWERKING

Uw gegevens worden verzameld, opgeslagen en op andere toegestane wijze verwerkt voor de volgende doeleinden.

Reservering

 • Bij het reserveren van accommodatie en andere diensten verzamelen wij uw persoonsgegevens om een contract af te kunnen sluiten betreffende accommodatie en andere diensten, en vooral om contact met u op te kunnen nemen (bijv. mobiel / tel. nr, email adres) dan wel de gemaakte reservering onmiskenbaar te verbinden met u en anderen in uw reisgezelschap (bijv. naam en achternaam, geboortedatum, aantal gasten, aankomst- en vertrekdatum).

Zonder deze gegevens kunnen wij geen overeenkomst opstellen betreffende accommodatie en andere diensten.

Bij uitzondering, wanneer de reservering tot stand kwam via een website van één van onze partners, verzamelen wij naast eerder genoemde gegevens ook gegevens die de partner in kwestie noodzakelijk acht om een overeenkomst op te stellen.

Registratie

 • Bij aanmelding op de accommodatie (inchecken) verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen betreffende registratie en aanmelding van toeristen.

Volgens de huidige wetgeving zijn we verplicht de volgende gegevens te verzamelen: Voor- en achternaam, geboorte -plaats, -land en -datum, tijdstip van aankomst en vertrek, geslacht, opmerkingen (basis voor uitsluiting van betalingsverplichting voor toeristenbelasting of verminderd tarief hiervan).

Zonder deze gegevens mogen wij u geen accommodatie aanbieden.

Reservering en registratie

 • Tijdens de reservering en registratie (inchecken) kunt u meer informatie verschaffen waarmee wij onze dienstverlening op u persoonlijk aanpassen en de overeenkomst over accommodatie en dienstverlening aanvullen.

Voor deze doeleinden verzamelen we gegevens die op onze website en op die van onze partners gemarkeerd zijn als niet verplicht/optioneel zoals vluchtnummer, accommodatievoorkeur (bijv. rokerskamer), vegetarisch menu, allergieën, voorkeur voor bedden, kussens etc.

Zonder deze gegevens kunnen we u nog steeds accommodatie en andere diensten aanbieden, maar de aangeboden accommodatie en diensten zijn dan niet van dezelfde kwaliteit als wanneer wij wel over deze gegevens beschikken.

Veiligheids-technische maatregelen

 • Tijdens uw verblijf op onze accommodatie nemen wij veiligheids-technische maatregelen (bijv. videobewaking in openbare ruimtes die opnames van u kan maken, card-sleutels die uw locatie aan kunnen geven e.d) om u en uw bezittingen te beschermen, om andere gasten en hun bezittingen, ons personeel en onze gebouwen te beschermen.

Veiligheids-technische maatregelen die getroffen zijn op onze locaties kunnen niet op verzoek van individuele gasten uitgeschakeld worden.

Loyaliteitsprogramma / Trouwe klantenplan

 • Gegevens die worden verzameld in het kader van ons loyale klantenplan worden verwerkt, in overeenstemming met uw verplichting tot registratie voor dat loyale klantenplan, zodat u de voordelen van deze procedure kunt gebruiken zoals beschreven in de volgende links: https://www.maistra.com/nl/loyalty en https://www.maistra.com/nl/loyalty/algemene-voorwaarden.
 • Daarnaast gebruiken we uw persoonsgegevens voor directe marketing (bijv. het sturen van een nieuwsbrief) wat ook het opstellen van een profiel betreft voor directe marketing.
 • Het lidmaatschap van het trouwe klantenplan is vrijwillig en kan op elk gewenst moment opgezegd worden zoals omschreven in de hierboven vermelde links.

Promotie (marketing) en tevredenheidsonderzoek

 • Uw persoonsgegevens worden ook verzameld om contact met u op te kunnen nemen voor promotiedoeleinden (marketing) of voor klanttevredenheidsonderzoek (enquête e.d.) wanneer u daar toestemming voor geeft.
 • Onder promotie wordt ook verstaan het versturen van speciale en gepersonaliseerde aanbiedingen voor diensten (bijv. zoals in een nieuwsbrief).

Prijsvragen

 • Wanneer u meedoet aan een prijsvraag verzamelen wij persoonsgegevens die volgens de regels wanneer u daar toestemming voor geeft van bepaalde prijsvragen gezien worden als voorwaarden om mee te kunnen doen en die noodzakelijk zijn om aan uw en onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen wanneer u in de prijzen valt.

Statistische analyse voor intern gebruik

 • Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor statistieke doeleinden om informatie over ons functioneren en onze dienstverlening te verkrijgen. Uw gegevens worden zodanig verwerkt dat deze niet aan uw persoon gelinkt kunnen worden (zg. pseudonimisering van gegevens).

Gerechtvaardigd belang

Met de Algemene Verordening (AVG) is ons recht geregeld (gerechtvaardigd belang) om uw persoonsgegevens te verwerken voor directe promotie (marketing) en voor het samenstellen van een profiel voor dergelijke promotie, in hoeverre dit niet tegenstrijdig is met uw belangen, vrijheden en rechten.

Om echter een volledige bescherming van uw persoonsgegevens, rechten en belangen te garanderen, proberen wij voorafgaand aan de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe promotionele doeleinden (marketing) uw uitdrukkelijke toestemming voor deze verwerking te vragen.

2. CATEGORIEËN ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens die wij verplicht zijn te verzamelen bij het inchecken, sturen wij door via het elektronische systeem „eVisitor” conform de huidige wetgeving betreffende de archivering en aanmelding van toeristen.

Uw persoonsgegevens sturen wij door aan onze verwerker die ons in staat stelt een computerprogramma te gebruiken om onze dienstverlening aan te sturen, waarbij de toegang tot deze gegevens beperkt is tot het noodzakelijke voor een juist functioneren van deze programma‘s en andere verwerkers die ons in staat stellen horeca en toeristische diensten te verlenen. Tevens worden uw persoonsgegevens doorgestuurd aan andere verwerkingsverantwoordelijken indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van accommodatie of andere diensten (bijv. wanneer u naast accommodatie ook een transfer besteld heeft, die wordt uitgevoerd door een partner).

Uw persoonsgegevens geven wij vrij, of maken we toegankelijk voor derden, enkel wanneer wij hiertoe verplicht zijn volgens de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (AVG), bijvoorbeeld op aanvraag van een gerechtelijke of bestuurlijke overheidsinstantie.

3. ARCHIVERINGSPERIODE

Uw persoonsgegevens archiveren wij:

 • zo lang als voorgeschreven in de geldende voorschriften, wanneer de gegevens uitsluitend verzameld zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen:
  - bijvoorbeeld gegevens uit het gastenboek moeten ten minste twee jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de gast bij ons verbleef bewaard worden, en die gegevens moeten minstens 10 jaar bewaard blijven in het eVisitor systeem van de overheid;
  - daarnaast moeten wij volgens voorschriften in de boekhouding onze facturen voor een periode van 11 jaar bewaren, en daarmee dus ook de persoonlijke gegevens die er op vermeld staan.
 • voor de periode van verjaring (drie of vijf jaar) met verlenging van een redelijke termijn die nodig is voor een eventueel verzoek van uw kant gericht aan een rechterlijke of bestuurlijke instantie aan ons doorgestuurd, als die gegevens uitsluitend zijn verzameld m.b.t. een overeenkomst met u of waarvoor wij bemiddeld hebben (bijv. gegevens uit een aanvraag/verzoek om reservering en reserveringsbevestiging, gegevens betreffende lidmaatschap van het trouwe klanten plan, deelname aan een prijsvraag e.d.);
 • dit alles totdat u uw toestemming intrekt wanneer de verwerking van gegevens gebaseerd is op uw toestemming;
 • 10 jaar als de verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang;
 • 6 maanden (Video's – videobewaking).

4. UW RECHTEN OP BASIS VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Gebruikers van onze dienstverlening hebben volgende rechten volgens de Algemene verordening (AVG):

a. RECHT OP TOEGANG

Ten alle tijden kunt u een verzoek indienen ter bevestiging van de verwerking van uw persoonsgegevens en wanneer deze verwerkt worden heeft u het recht toegang tot deze gegevens te vragen en andere informatie vermeld in artikel 15, Algemene verordening (AVG).

Op uw verzoek om toegang tot uw gegevens en informatie verschaffen wij u gegevens en informatie via e-mail, tenzij u geen emailadres heeft vermeld in uw verzoek of wanneer u uitdrukkelijk om berichtgeving per post heeft gevraagd.

b. RECHT OP CORRECTIE

U heeft het recht om zonder uitstel van ons correctie van en aanvulling op persoonsgegevens te verlangen.

c. RECHT OP WISSEN

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens verzameld of verwerkt hebben op een wijze die niet strookt met de Algemene Verordening (AVG), heeft u het recht een verzoek in te dienen deze gegevens te wissen. Wanneer uw verzoek gegrond is zullen uw gegevens onverwijld gewist worden.

Het recht op wissen kunt u ook gebruiken wanneer uw gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, wanneer u uw toestemming voor de verwerking intrekt, wanneer u bezwaar aantekent tegen verwerking noodzakelijk voor ons gerechtvaardigde belang, of wanneer gegevens gewist moeten worden om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Als er redenen bestaan waarom wij niet of slechts gedeeltelijk aan uw verzoek gehoor kunnen geven berichten wij hierover in ons antwoord op uw verzoek.

d. RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

U heeft het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens als u de juistheid van de gegevens in twijfel trekt (gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren), als de verwerking illegaal is waarbij u zich uitspreekt tegen wissen, als u bezwaar aangetekend heeft tegen de verwerking van gegevens en als de gegevens voor ons niet meer nodig zijn, maar voor u nog wel voor het opstellen, uitvoeren of verdedigen van wettelijke verzoeken.

e. RECHT OP GEGEVENSOVERDRACHT

U heeft het recht uw persoonsgegevens, die u heeft verstrekt, van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikelijk en machinaal verwerkbaar formaat om deze over te brengen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer deze verwerking gebaseerd is op toestemming of overeenkomst en wanneer dit geautomatiseerd plaatsvindt.

f. RECHT OP INTREKKING VAN TOESTEMMING

Als wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming ten alle tijden intrekken zonder dat dit van invloed is op de wettigheid van de verwerking gebaseerd op die toestemming.

g. ADMINISTRATIEKOSTEN

Uw rechten worden zonder kosten uitgevoerd, enkel bij uitzondering kunnen administratiekosten in rekening gebracht worden.
Als wij volgens de bepalingen in de Algemene Verordening (AVG) het recht hebben administratiekosten in rekening te brengen zullen wij u hierover berichten voordat deze kosten ontstaan, en enkel wanneer aan de voorwaarden hiervoor voldaan is.

h. RECHT OP KLACHTEN EN BEZWAAR

Het is uw recht om op elk moment op basis van uw specifieke situatie bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang uit punt 2 van dit bericht, wat tevens geldt voor het bezwaar aantekenen tegen het aanmaken van profielen verbonden met dit gerechtvaardigde belang.

Indien u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens niet strookt met de Algemene Verordening (AVG) verzoeken wij u contact met ons hierover op te nemen.

U heeft het recht hierover een klacht in te dienen bij de betrokken toezichthoudende autoriteit wanneer u vindt dat wij in strijd handelen met de Algemene Verordening (AVG). U kunt uw klacht hierover indienen bij de betrokken toezichthoudende autoriteit van de lidstaat van de EU waarin u woont of werkt of in Kroatië (Personal Data Protection Agency).

*** De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke geen gevolg geeft aan het verzoek van de betrokkene, deelt hij deze laatste onverwijld en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek mee waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven, en informeert hij hem over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en beroep bij de rechter in te stellen.

5. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN PROFILERING

Uw gegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en promotiemateriaal (naam en achternaam, email adres, taal) (marketing) af te stemmen op u persoonlijk. Onze dienstverlening en materiaal stemmen wij persoonlijk af door het maken van profielen (bijv. zogeheten segmentatie) die ons helpen uw interesses beter te begrijpen. Het aanmaken van profielen beperkt u op geen enkele wijze in uw keuze in onze dienstverlening.

Geautomatiseerde besluitvorming gebruiken wij om, afhankelijk van uw profiel en de door u verstrekte gegevens, met een computerprogramma zonder menselijke tussenkomst aanbiedingen en promotiemateriaal te versturen. De omschreven geautomatiseerde besluitvorming beperkt u op geen enkele wijze in uw keuze in onze dienstverlening.

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Om het bekijken van de web-pagina‘s eenvoudiger te maken gebruikt onze dienstverlener cookies. Het gaat hierbij om hele kleine tekstbestandjes die onze dienstverlener op uw computer achterlaat om bij te houden wat uw favoriete taal is voor onze website en om toegang te verschaffen bij gedeeltes van de website waarvoor een gebruikersnaam en wachtwoord nodig zijn. Cookies kunnen niet gebruikt worden om een programma te starten of een virus op uw computer te plaatsen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden automatisch gewist bij het verlaten van de website. Onze website kan ook bekeken worden zonder het gebruik van cookies, als uw browser dusdanig is ingesteld.

Voor een juiste werking van de website, om deze ook verder te kunnen verbeteren en uw gebruikerservaring te optimaliseren, moeten er kleine bestandjes informatie op uw computer geplaatst worden (cookies). Meer dan 90% van alle websites doen dit, maar volgens de geldende voorschriften, en vooral vanwege de wet over elektronische communicatie en de wet op bescherming van persoonsgegevens zijn wij verplicht uw toestemming voor het opslaan van cookies bij het gebruik van de website te vragen. Wanneer u geen cookies accepteert kunt u nog steeds van onze website gebruik maken, maar zijn niet alle opties beschikbaar.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein gegevensbestand dat een website die u bezoekt op uw computer opslaat. Cookies bevatten meestal informatie over uw instellingen voor de website, zoals de voorkeurstaal. Later, wanneer u dezelfde website weer bezoekt, stuurt uw browser de cookies van de website terug. Op die manier kan de website u informatie tonen die is aangepast aan uw behoeftes.

Cookies kunnen een breed scala aan informatie bevatten, inclusief persoonlijke informatie (zoals uw naam en e-mail adres). Echter, deze informatie kan alleen worden opgeslagen als u die zelf geeft - een website heeft geen toegang tot informatie die u niet gegeven heeft en kan geen toegang krijgen tot andere bestanden op uw computer of mobiele telefoon. Het opslaan en versturen van cookies is voor u onzichtbaar. U kunt echter altijd uw browserinstellingen wijzigen, waarbij u zelf bepaalt om cookies wel of niet te accepteren, cookies automatisch te verwijderen bij het sluiten van de internet browser en dergelijke.

Hoe worden cookies uitgeschakeld?

Door het in- of uitschakelen van cookies bepaalt u of u het opslaan van cookies op uw computer of mobiele telefoon toestaat of niet. De instellingen voor cookies vindt u bij de instelling van uw browser. Als u het gebruik van cookies niet toestaat, kunt u sommige opties van websites niet gebruiken.

Wat zijn permanente cookies?

Permanente of opgeslagen cookies blijven op uw computer achter nadat u de browser heeft afgesloten. Hiermee slaan websites gegevens op zoals gebruikersnaam en wachtwoord, zodat u zich niet opnieuw hoeft aan te melden bij elk volgende bezoek. Permanente cookies blijven dagen, maanden of zelfs jaren op een computer of telefoon.

Wat zijn tijdelijke cookies?

Tijdelijke cookies worden bij het afsluiten van de webbrowser gewist. Met tijdelijke cookies wordt tijdelijke informatie verzameld, zoals items in uw boodschappenmandje.

Wat zijn cookies van de eerste pagina?

Cookies van de eerste pagina komen van de webpagina die u bekijkt en kunnen tijdelijk of permanent zijn. Met behulp van deze cookies kunnen gegevens opgeslagen worden die opnieuw gebruikt worden bij een volgend bezoek aan deze website.

Wat zijn cookies van derden?

Cookies van derden komen van reclame van andere websites (zoals pop-ups of andere reclame) die adverteren op pagina‘s die u bezoekt. Met behulp van deze cookies kunnen websites uw internet gebruik voor marketing doeleinden bijhouden.

Wie stelt dergelijke systemen om data te verzamelen op?

Maistra d.d of één van haar partners stelt deze systemen op.

Data verzamelsystemen die wij opstellen:

- zijn absoluut onmisbaar voor het juist functioneren van onze website en onze dienstverlening. We gebruiken ze voor de opslag van gegevens over uw reservering of uw gedrag op de websites en het gebruik van verleende diensten zodat we beveiligingsmaatregelen kunnen nemen of de instellingen van de website aan kunnen passen aan de instellingen op uw apparaat (taal, besturingssysteem etc.) Deze systemen geven u ook toegang tot uw eigen account op de website.

- Analyse systemen voor gegevensverzameling Deze gebruiken we voor de analyse van statistische gegevens over bezoek aan onze websites en het gebruik van afzonderlijke delen ervan (bezochte pagina‘s en bekeken inhoud, de manier waarop de pagina gebruikt werd) die ons helpen in het verbeteren van de inhoud van de website en het verbeteren van de dienstverlening.

- Systemen voor gegevensverzameling voor reclamedoeleinden. Deze systemen verzamelen gegevens die ons in staat stellen een analyse te maken van uw gebruik van websites en advertenties die er getoond worden, waardoor wij u advertenties aan kunnen bieden die overeenkomen met uw interesses op onze websites of op die van onze partners. Deze systemen stellen ons vooral in staat (i) de getoonde advertenties te identificeren en te tellen, (ii) het aantal gebruikers dat op een bepaalde advertentie geklikt heeft te tellen, en (iii) in dat geval het gedrag van gebruikers op pagina‘s waarnaar de advertentie leidt te volgen.

Met onze partners kunnen we dan ook bepaalde gegevens die zo verkregen zijn delen zodat zij in staat zijn het gedrag van bezoekers te onderzoeken.

Data verzamelsystemen die opgesteld worden door derden:

- Sommige van onze partners hebben toestemming om systemen te plaatsen op onze website die gegevens verzamelen voor eerder genoemde doeleinden. De plaatsing en het gebruik van dergelijke systemen gebeurt volgens de privacyregels van deze derden.

Hoe kan ik mijn instellingen aanpassen?

U kunt ten alle tijden uw instellingen m.b.t. systemen voor het verzamelen van gegevens bekijken en aanpassen. Bij de instellingen van uw browser kunt u aangeven of u soms of altijd systemen voor gegevensverzameling wilt accepteren of niet. Wij herinneren u er aan dat deze instellingen van invloed kunnen zijn op de werking van uw browser en op uw gebruik van dienstverlening op websites die afhankelijk zijn van dergelijke systemen.

U kunt uw eigen instellingen voor deze website als volgt aanpassen afhankelijk van de door u gebruikte browser:

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/hr-hR/windows-vista/B...

Safari™: http://www.apple.com/support/mac-apps/safari/

Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=...

Firefox™: http://support.mozilla.org/hr/kb/Uključivanje%20i%...

Opera™: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

Wij maken gebruik van Google Analytics. Als u niet wilt dat wij via Google Analytics gegevens verzamelen en bewerken klikt u op de volgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Wij werken met AdRoll om te adverteren en om advertenties opnieuw te richten. Voor meer informatie over hoe uw persoonlijke gegevens gebruikt worden kunt u terecht op volgende link:
https://www.adrollgroup.com/privacy

Maistra d.d.

arrow-down-icon
×

Deze website maakt gebruik van cookies

De website www.maistracamping.com/nl maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. De instellingen voor cookies kunt u in uw browser aanpassen. Wij bevelen aan de voorgestelde instelling te accepteren, waarover u meer informatie kunt vinden op onze pagina met het privacybeleid.


Verplichte cookies

Cookies die wij gebruiken om uw gebruik van de posao.maistra website snel, prettig en veilig te houden. Het gebruik van deze cookies is noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen niet uitgeschakeld worden.


Cookies voor advertenties

Deze cookies worden gebruikt om voor u relevante advertenties te tonen. Zij voorkomen onnodige herhaling van dezelfde advertenties en zorgen voor een juiste weergave van advertenties gebaseerd op uw voorkeuren.


Cookies voor anonieme analyse.

Met deze cookies kunnen we het aantal bezoeken en de oorsprong ervan monitoren zodat we de effectiviteit van de website kunnen meten en verbeteren. Hiermee kunnen we een beeld krijgen welke pagina‘s populair zijn en welke minder bezocht worden. Dit helpt ons te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken en wat het resultaat is van onze marketing activiteiten. Alle informatie verzameld door deze cookies zijn gegroepeerd en anoniem.


Google Analytics

Google Analytics gebruikt Javascript codes die dienen om informatie op te slaan over websites die de gebruiker bezoekt (bijv. URL website). Javascript codes gebruiken HTTP cookies om de werking/interactie van gebruikers op vorige pagina‘s te „onthouden“. Google Analytics gebruikt de volgende JavaScripts: gtag.js, analytics.js en ga.js

Ik wil Google Analytics uitschakelen