×
search-icon

Brak wyników.
Czy możemy coś zaproponować? Kempingi Domki mobilne Aktywności

×

Rezerwacja online

Promo code

Wprowadź lata

search-icon ×

Polityka prywatności – Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Maistra d.d. Rovinj niniejszym informuje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

1. Wstęp

Szanujemy Twoją prywatność i w niniejszym dokumencie („Informacje”) pragniemy w sposób jasny i przejrzysty przekazać Ci informacje o tym, jakie dane osobowe gromadzimy, a także o przepisach prawa, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe.

Prosimy byś uważnie przeczytał ten dokument, który zawiera naszą politykę prywatności oraz informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, rezerwujesz zakwaterowanie, przebywasz w jednym z naszych obiektów lub komunikujesz się z nami z innych powodów.

Niniejsza Informacja dotyczy wszystkich przypadków przetwarzania Twoich danych osobowych, z wyjątkiem szczególnych i specyficznych przypadków przetwarzania Twoich danych osobowych, w przypadku których poinformujemy Cię o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych w tych szczególnych sytuacjach, poprzez doręczenie Informacji specjalnej o przetwarzaniu danych osobowych, która będzie zawierać politykę prywatności odnoszącą się do takich przypadków przetwarzania danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt w sposób podany poniżej, w punkcie 4. Kontakt.

2. Wersje i Aktualizacje

Od czasu do czasu będziemy aktualizować te Informacje, aby zawsze zawierały dokładne i wiarygodne informacje o tym, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Poinformujemy Cię o wszelkich zmianach w sposobie przetwarzania, aktualizując naszą politykę prywatności oraz niniejszą Informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Niniejsza informacja została zaktualizowana 12 stycznia 2022.

3. O nas

Na potrzeby niniejszej Informacji oraz obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 2016/679 (zwane dalej „Rozporządzeniem ogólnym” lub „RODO”), Zarządzającym przetwarzaniem danych i firmą odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest: MAISTRA d.d. dla Hotelarstwa i Turystyki z siedzibą w Rovinju, Obala Vladimira Nazora 6, OIB: 25190869349 (dalej w tekście: „Maistra” lub „my”).

Informacje te dotyczą osób odwiedzających stronę maistracamping.hr oraz gości hoteli i kempingów Maistra.

4. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • e-mailem na adres [email protected]
 • pocztą na adres: Obala Vladimira Nazora 6, 52210 Rovinj, n.p. Službenik za zaštitu podataka (Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

5. Powody zbierania danych osobowych

MAISTRA d.d. jest spółką, która, między innymi, świadczy usługi zakwaterowania dla turystów.

Zbieramy różne rodzaje Twoich danych osobowych, w zależności od Twojej relacji z nami i powodów naszej komunikacji.

6. Sposoby zbierania danych osobowych

Twoje dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Ciebie, pośrednio lub automatycznie.

Bezpośrednio od Ciebie

Na przykład, w następujących przypadkach zbieramy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie:

 • kiedy dokonujesz rezerwacji noclegu, wysyłasz do nas zapytanie lub w inny sposób przekazujesz nam swoje dane osobowe
 • przy zameldowaniu (check-in) i wymeldowaniu (check-out)
 • kiedy dokonujesz płatności
 • gdy masz jakiekolwiek dodatkowe prośby lub skargi (komunikacja z naszymi pracownikami, w tym recepcja, kelnerzy, gospodynie domowe i usługi concierge)
 • kiedy komunikujesz się z nami poprzez media społecznościowe lub przez e-mail
 • podczas Twojego pobytu w jednym z naszych obiektów lub poprzez skorzystanie z naszych usług (restauracja, spa, wellness)
 • kiedy rezerwujesz stolik w jednej z naszych restauracji i informujesz nas o swoich preferencjach i alergiach
 • kiedy jako gość uczestniczysz w organizowanych przez nas wydarzeniach
 • gdy bierzesz udział w losowaniu nagród, konkursie, akcji promocyjnej lub ankiecie
 • kiedy zostawiasz komentarze na temat Twojego pobytu
 • kiedy zostawisz nam dane kontaktowe
 • kiedy dołączysz do naszego programu lojalnościowego.
Pośrednio

Twoje dane osobowe zbieramy pośrednio, gdy przekazuje je nam inna osoba prawna lub fizyczna, np. w następujących przypadkach:

 • jeśli inna osoba dokona rezerwacji za Ciebie
 • jeśli informacje o Tobie przekaże nam nasz partner biznesowy, agencja lub pośrednik, za pośrednictwem którego zamówiłeś usługę zakwaterowania w naszych hotelach lub kempingach (np. agencja turystyczna, platforma do rezerwacji noclegów)
 • jeśli informacje o Tobie otrzymamy od Twojej linii lotniczej
 • informacje o Tobie możemy również uzyskać od dostawcy usług płatniczych
 • informacje o Tobie możemy również uzyskać od dostawcy reklamy.
Automatycznie

Twoje dane osobowe zbieramy za pomocą zautomatyzowanych systemów, w celu ulepszenia usługi lub dla bezpieczeństwa, na przykład w następujących przypadkach:

 • gdy korzystasz z tej strony www, zbieramy wybrane informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, a także informacje o urządzeniu (takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki)
 • systemy elektroniczne w naszych pokojach rejestrują czas wejścia do pokoju
 • w niektórych naszych obiektach korzystanie z usług i przejścia rejestrujemy przez elektroniczne bransoletki, które otrzymałeś podczas zameldowania
 • ze względów bezpieczeństwa oraz aby umożliwić Ci korzystanie z bezpłatnego Internetu, rejestrujemy wybrane informacje o Twoim urządzeniu, gdy łączysz się z naszą siecią
 • ze względów bezpieczeństwa możemy zachować Twoje zdjęcie na naszych kamerach monitorujących, podczas przechodzenia przez pomieszczenia wspólne (recepcja, korytarz).

7. Rodzaje zbieranych przez nas danych osobowych

Dane osobowe obejmują wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej osoby fizycznej lub inne dane, na podstawie których można tę osobę zidentyfikować. Informacje, które o Tobie zbieramy i przetwarzamy, zależą od Twoich relacji z nami i powodów naszej komunikacji.

Przykładami zbieranych przez nas danych osobowych są:

 • dane identyfikacyjne
  • imię i nazwisko, sposób tytułowania, płeć, data urodzenia, nazwa użytkownika, PESEL, i podobne identyfikatory oraz dane znajdujące się w dowodzie osobistym lub paszporcie, nr rejestracyjny pojazdu
 • informacje kontaktowe
  • adres, adres e-mail, nr telefonu, informacje o języku, którym się posługujesz
 • informacje finansowe
  • informacje o płatności i nr rachunku lub karty kredytowej/debetowej
 • informacje o transakcjach
  • informacje o transakcjach zawierają dane o tym, z których naszych usług skorzystałeś, terminach i opisach usług (pobyty, konsumpcja żywności i napojów, ceny, usługi spa i wellness)
 • informacje techniczne
  • informacje techniczne obejmują adresy IP, dane logowania, informacje o lokalizacji, strefie czasowej, typie i wersji przeglądarki, systemie operacyjnym oraz inne informacje o technologii, z której korzystasz do uzyskania dostępu do naszej strony www
 • dane użytkowania
  • zawierają informacje o tym, jak i w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej, z naszych produktów i usług
 • dane marketingowe
  • zawierają informacje o Twoich preferencjach dotyczących kontaktu
 • informacje o Twoich preferencjach
  • informacje o rodzaju pokoju, który zamawiasz, rodzaju pościeli i podobnych życzeniach specjalnych.
Szczególne kategorie danych osobowych
 • Szczególnymi kategoriami danych osobowych są dane dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, dane genetyczne i biometryczne.
 • Co do zasady nie gromadzimy tego typu danych ani danych o przestępstwach, z wyjątkiem następujących wyjątkowych przypadków:
  • zbieramy i przetwarzamy Twoje dane zdrowotne związane z alergią, jeśli nas o tym uprzedziłeś, tak abyśmy mogli zrealizować umowę i zgodnie z Twoją wyraźną zgodą
  • w ramach świadczenia usług spa i wellness zbieramy dane związane ze zdrowiem, tak abyśmy mogli zrealizować umowę i zgodnie z Twoją wyraźną zgodą
  • w przypadku organizacji testów na COVID-19, tak abyśmy mogli zrealizować umowę oraz w celu ochrony zdrowia publicznego
  • jeśli upubliczniłeś którąkolwiek z powyższych informacji.

8. Podstawy prawne wykorzystywania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy do tego obowiązującą podstawę prawną. Najczęściej będą to następujące podstawy prawne:

 • umowa
  • np., gdy rezerwujesz nocleg w jednym z naszych obiektów, zawierasz z nami umowę
 • zobowiązanie prawne
  • np. rejestracji gości w systemie e-Visitor dokonujemy, aby działać zgodnie z naszym obowiązkiem prawnym
 • uzasadniony interes
  • w przypadkach, w których Twoje prawa i wolności nie przeważają nad naszymi prawnie uzasadnionymi interesami, przetwarzamy Twoje dane, np. w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa korzystamy z kamer monitoringu, w pomieszczeniach wspólnych w naszych obiektach (np. recepcji). Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych na tej podstawie prawnej, jeśli ocenimy, że miałoby to negatywny wpływ na Twoją prywatność i że nasz uzasadniony interes nie przeważa nad obowiązkiem ochrony Twoich praw i wolności
 • zgoda
  • co do zasady nie korzystamy z tej podstawy prawnej, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to przewidziane przepisami prawa i inne podstawy prawne nie mają zastosowania. Na przykład przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody w przypadku członkostwa i komunikacji w naszym programie lojalnościowym.

9. Twoje dane osobowe

Gromadzimy różne rodzaje Twoich danych osobowych, w zależności od Twoich relacji z nami i usług, z których korzystasz. W każdym przypadku gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, w celach zgodnych z prawem i na obowiązującej podstawie prawnej.

Rezerwując nocleg, zawierasz z nami umowę o świadczeniu usług noclegowych. Gromadzimy informacje o Tobie, których potrzebujemy w celu zawiązania umowy i dokonania rezerwacji. Przed Twoim przyjazdem zgromadzimy i przetworzymy potrzebne nam informacje, aby zapewnić Ci jak najlepszą obsługę i przygotować się na Twój przyjazd.

Niektóre dane zbieramy również podczas rejestracji w obiektach, w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

Oprócz zbierania danych w celu realizacji umów i wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, przetwarzamy dane, ponieważ leży to w naszym uzasadnionym interesie, ale tylko wtedy, gdy nasz uzasadniony interes oparty na dokonanej przez nas ocenie, nie przeważa nad obowiązkiem ochrony Twojej prywatności. Takimi sytuacjami są np. marketing bezpośredni czy filmowanie pomieszczeń wspólnych, takich jak recepcja.

Zgodę jako podstawę prawną wykorzystujemy w sytuacjach wyjątkowych, na przykład, gdy prosimy o zgodę na przystąpienie do naszego programu lojalnościowego.

W przypadku niektórych rodzajów przetwarzania danych ma zastosowanie kilka podstaw prawnych przetwarzania danych, w zależności od okoliczności i kontekstu. Na przykład, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wystawienia rachunku i zapłaty za nocleg, robimy to na podstawie umowy oraz w celu wywiązania się z naszych obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości.

W tabeli wymieniliśmy niektóre z podstawowych sposobów, w jakie zbieramy Twoje dane osobowe.

Wykonywana czynność Typ danych Podstawa prawna

Rezerwacja noclegu

Rezerwacja terminu pobytu, wybór obiektu i warunków płatności, gwarancja kartą kredytową lub wpłata zaliczki, dokonanie rezerwacji, przyjęcie rezerwacji i przesłanie potwierdzenia rezerwacji.

Zarządzanie rezerwacjami.

Przygotowanie dokumentacji zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Dane identyfikacyjne, informacje kontaktowe, informacje finansowe.

Zawieranie i wykonywanie umów.

Uzasadniony interes (prowadzenie działalności gospodarczej oraz zarządzanie produktami i usługami).

Działanie zgodne z obowiązkiem prawnym.

Zameldowanie (check-in) / wymeldowanie (check-out)

Zameldowanie i wymeldowanie gości, przydział pokoi. Rejestracja gościa w systemach wewnętrznych, połączenie z zamówionymi ofertami i usługami, wprowadzanie danych do systemu e-Visitor.

Wprowadzanie danych o preferencjach i wymaganiach gościa oraz możliwościach dalszej komunikacji.

Dane identyfikacyjne, Informacje kontaktowe, informacje o preferencjach, dane marketingowe.

Działanie zgodne z obowiązkiem prawnym.

Wykonywanie umowy.

Uzasadniony interes (prowadzenie ewidencji gości, komunikacja i zarządzanie biznesem).

Wyraźna zgoda (dane dotyczące zdrowia i alergii).

Rezerwacja usług w trakcie pobytu

Wybór terminów i zamawianie dodatkowych usług podczas pobytu – zajęcia sportowe, restauracje i bary, spa i wellness.

Dane identyfikacyjne, informacje kontaktowe, informacje o transakcjach, dane marketingowe.

Wykonywanie umowy.

Uzasadniony interes (prowadzenie ewidencji gości, komunikacja i zarządzanie biznesem).

Wyraźna zgoda (dane dotyczące zdrowia).

Korzystanie z usług podczas pobytu

Korzystanie z usług dodatkowych w trakcie pobytu – restauracje i bary, spa i wellness, zajęcia sportowe.

Monitorowanie korzystania z innych usług noclegowych w trakcie pobytu (TV, minibar, room service)

Dane identyfikacyjne, Informacje kontaktowe, informacje o transakcjach, dane marketingowe.

Wykonywanie umowy.

Uzasadniony interes (prowadzenie ewidencji gości, komunikacja i zarządzanie biznesem).

Wyraźna zgoda (dane dotyczące zdrowia).

Skargi/wnioski

Złożenie dodatkowych życzeń w recepcji podczas pobytu (życzenia specjalne, dostawy i podobne usługi).

Korzystanie z usług concierge.

Skargi.

Dane identyfikacyjne, informacje o transakcjach, informacje o preferencjach.

Wykonywanie umowy.

Uzasadniony interes (zarządzanie biznesem, zarządzanie personelem i doskonalenie usług).

Odpowiadanie na pytania

Wysyłanie odpowiedzi na zapytania gości.

Dane identyfikacyjne, informacje kontaktowe.

Wykonywanie umowy.

Uzasadniony interes (zarządzanie biznesem, doskonalenie usług, analityka).

Bezpieczeństwo mienia

Kamery nadzoru.

Karty/klucze elektroniczne.

Dane identyfikacyjne (nagranie, wejście do pokoju).

Uzasadniony interes (ochrona bezpieczeństwa mienia i osób).

Członkostwo w programie lojalnościowym

Przystąpienie do programu lojalnościowego, wysyłanie ofert promocyjnych, zbieranie informacje o preferencjach, by dostosować biznes i personalizować oferty.

Dane identyfikacyjne, Informacje kontaktowe, informacje o preferencjach, dane marketingowe.

Zgoda.

Wypełnianie zobowiązań umownych związanych z członkostwem w programie lojalnościowym.

Marketing bezpośredni

Kontakt z gościem na jego adres e-mail, poprzez przesyłanie ofert na podobne usługi, zgodnie z przepisami Ustawy o komunikacji elektronicznej.

Dane identyfikacyjne, Informacje kontaktowe, informacje o preferencjach, dane marketingowe.

Uzasadniony interes (zarządzanie biznesem, dostarczanie informacji o naszych ofertach i usługach, personalizacja ofert i rekomendacje podobnych usług).

Ankiety i kwestionariusze satysfakcji

Kontakt z gościem na jego adres e-mail lub poprzez dostarczenie ulotek, z prośbą o wypełnienie ankiety lub kwestionariusza satysfakcji gościa.

Informacje kontaktowe.

Uzasadniony interes (prowadzenie działalności gospodarczej, zbieranie informacji o zadowoleniu klienta, w celu doskonalenia obsługi).

Płatności, wpłata i zwrot należności

Wystawianie rachunków, płatności, windykacja należności i zwroty należności dla gości.

Dane identyfikacyjne, informacje kontaktowe, informacje finansowe, informacje o transakcjach.

Wykonywanie umowy.

Postępowanie zgodnie z obowiązkiem prawnym.

Udział w losowaniu nagród lub konkursie z nagrodami

Udział w losowaniu nagród lub konkursie, zgodnie z określonymi zasadami.

Informacje kontaktowe, dane identyfikacyjne.

Zgoda.

Reklama

Przygotowywanie i wysyłanie reklam, monitorowanie skuteczności przesłanych reklam.

Dane identyfikacyjne, informacje kontaktowe, dane użytkowania, dane marketingowe, informacje techniczne, informacje o preferencjach.

Zgoda (remarketing).

Uzasadniony interes (monitorowanie skuteczności reklamy, planowanie biznesowe, opracowywanie kampanii marketingowych i strategii biznesowych).

Udzielanie rekomendacji dotyczących zakwaterowania i usług

Rekomendacja noclegów i usług gościom, personalizacja usług.

Dane identyfikacyjne, informacje kontaktowe, informacje o preferencjach.

Wykonywanie umowy.

Uzasadniony interes (personalizacja usługi).

Umożliwienie korzystania z Internetu

Podłączanie gościa do Internetu.

Informacje techniczne, dane użytkowania.

Wykonywanie umowy.

Uzasadniony interes (utrzymanie bezpieczeństwa systemów IT).

Korzystanie z aplikacji

Korzystanie z aplikacji do zarządzania usługami, z których korzysta się podczas pobytu.

Przegląd rachunku, transakcje, konsumpcja żywności i napojów.

Informacje kontaktowe, dane identyfikacyjne, dane użytkowania, informacje o transakcjach, informacje techniczne.

Uzasadniony interes (prowadzenie działalności gospodarczej, umożliwienie gościowi, w sposób przejrzysty, korzystania ze wszystkich dogodności pobytu i wglądu w przegląd kosztów oraz zabezpieczenia systemu).

Analityka i planowanie biznesowe

Klasyfikacja gości i analiza zachowań gości pod kątem historii przyjazdów i preferencji.

Opracowanie modeli do dalszego planowania, analiz i raportów.

Informacje o transakcjach, informacje kontaktowe, informacje o preferencjach, dane marketingowe.

Uzasadniony interes (poprawa usług, tworzenie ofert, strategiczne planowanie biznesowe).

Monitorowanie incydentów

Wewnętrzne listy gości, którzy spowodowali incydenty i z powodu niewłaściwego zachowania, są gośćmi niepożądanymi w naszych obiektach (niezapłacone usługi, agresywne zachowanie wobec personelu lub innych gości, kradzież, wandalizm).

Dane identyfikacyjne, opis zachowania.

Uzasadniony interes (ochrona mienia i bezpieczeństwa osób).

Ustalanie i obrona roszczeń prawnych.

Roszczenia odszkodowawcze

Prowadzenie ewidencji roszczeń odszkodowawczych gości, opisów incydentów, komunikacji ze stronami trzecimi.

Dane identyfikacyjne, informacje kontaktowe, informacje o incydencie.

Uzasadniony interes (ochrona mienia i reputacji).

Ustalanie i obrona roszczeń prawnych.

Testy na COVID-19

Organizacja testów antygenowych i PCR dla gości, we współpracy ze służbą epidemiologiczną.

Dane identyfikacyjne, informacje kontaktowe, informacje zdrowotne.

Wykonywanie umowy.

Uzasadniony interes (ochrona bezpieczeństwa i zdrowia innych osób).

Wyraźna zgoda.

Ochrona interesu publicznego w zakresie zdrowia publicznego (obowiązek dezynfekcji pomieszczeń i zorganizowania izolacji).

BABY i MINI klub / KIDS zona (Strefa dla dzieci)

Organizacja animacji i pobytu dzieci w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnych zabaw.

Dane identyfikacyjne rodzica, informacje kontaktowe rodzica, informacje o wieku dziecka, informacje dotyczące zdrowia dziecka.

Wykonywanie umowy.

Wyraźna zgoda.

Ochrona bezpieczeństwa strony internetowej

Ochrona naszego biznesu i bezpieczeństwa strony internetowej (redukowanie liczby błędów, analiza danych, testowanie, utrzymanie systemu, wsparcie, raporty).

Informacje techniczne, dane użytkowania.

Uzasadniony interes (zachowanie ciągłości usług, bezpieczeństwo i ochrona sieci).

Analityczne monitorowanie strony internetowej

Poprawa funkcjonalności strony, rozpoznawanie zainteresowań, optymalizacja usług i strategii marketingowych.

Informacje techniczne, dane użytkowania.

Uzasadniony interes (rozwój biznesu, strategia marketingowa, planowanie strategiczne).

Portale społecznościowe

Komunikacja przez profile w mediach społecznościowych.

Dane identyfikacyjne, informacje kontaktowe.

Wykonywanie umowy.

Uzasadniony interes (komunikacja z gośćmi, zarządzanie oczekiwaniami gości, strategia marketingowa).

Rezerwacje w restauracjach

Rezerwacje stolików w restauracjach.

Rezerwacje on-line, za pośrednictwem platformy internetowej, w wybranych restauracjach Maistra (Cap Aureo Signature Restaurant, Restoran Wine Vault i Agli Amici Rovinj).

Dane identyfikacyjne, informacje kontaktowe, tytuł, informacje o preferencjach i alergiach, informacje o płatnościach.

Czynności wymagane do zawarcia umowy.

Uzasadniony interes (personalizacja usługi w celu poprawy satysfakcji gości).

Wyraźna zgoda (informacje o alergiach).

10. Ciasteczka

Nasza strona internetowa zbiera pliki cookie, zawierające pewne informacje o tym jak i w jaki sposób korzystasz z naszej witryny. Pliki cookie to małe zapisy tekstowe, które zawierają unikalny kod identyfikacyjny i referencyjny, który przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu i dzięki któremu możemy Cię ponownie rozpoznać, gdy wejdziesz na naszą stronę internetową.

Nie wykorzystujemy tych informacji do identyfikacji użytkownika ani nie używamy plików cookie stron trzecich. Niektóre zbierane przez nas pliki cookie, działają tylko w czasie, gdy korzystasz z naszej witryny, a niektóre nieco dłużej, abyśmy mogli Cię rozpoznać, gdy ponownie odwiedzisz naszą stronę.

Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz tutaj.

11. Marketing bezpośredni

Marketing bezpośredni to wysyłanie ofert promocyjnych, w których przedstawiamy podobne usługi na Twój adres lub adres e-mail. Komunikujemy się z Tobą w ten sposób na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Przy każdej takiej komunikacji poinformujemy Cię o możliwości łatwej (poprzez kliknięcie w link) rezygnacji z otrzymywania ofert i z tego sposobu kontaktowania się z Tobą. Ponadto możesz zwrócić się do nas pisemnie, na nasz adres e-mail [email protected].

12. Personalizacja i reklama

W celu personalizacji usługi korzystamy z danych identyfikacyjnych, informacji kontaktowych oraz informacji o transakcjach. Na poziomie ogólnym możemy analizować zachowania naszych użytkowników i próbować ocenić ich konkretne zainteresowania. Na tej podstawie możemy grupować użytkowników oraz, w oparciu o taką klasyfikację, wyświetlać spersonalizowane reklamy i oferty.

To, że widzisz jedną z naszych reklam, nie oznacza, że Maistra stworzyła Twój profil, ale jest możliwe, że wynajęliśmy powierzchnię reklamową. W przypadkach, w których wysyłamy reklamy ukierunkowane, robimy to na podstawie remarketingu, we współpracy z partnerami. Nawet wtedy nie jest to potwierdzenie, że Maistra utworzyła Twój profil, ale możliwe jest, że nasz partner – taki jak Facebook lub Google – na podstawie innych opcji i Twojego korzystania z innych stron internetowych, do których Maistra nie ma dostępu, oszacował, że należysz do grupy docelowej, która może być zainteresowana naszymi reklamami.

Automatyczne przetwarzanie danych w celach reklamowych nie wpływa na Twoje prawa ani nasze usługi, z których możesz korzystać.

13. Statystyka

Na potrzeby naszego biznesu, planowania strategicznego oraz podejmowania ważnych decyzji biznesowych, wykorzystujemy statystyczną analizę danych. Oznacza to, że w oparciu o uzasadniony interes będziemy przetwarzać informacje o Tobie, takie jak Twój wiek, narodowość lub język, którym się posługujesz, a które zebraliśmy i przetworzyliśmy na innej podstawie prawnej, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub realizacji umowy.

Gdy przetwarzamy informacje o Tobie do celów statystycznych, nadal wykorzystujemy je wyłącznie w postaci zagregowanej, zdepersonalizowanej. Oznacza to, że te informacje nie mogą być już w żaden sposób powiązane z Tobą i nie stanowią już Twoich danych osobowych.

14. Odbiorcy danych osobowych

Twoich danych osobowych nie udostępniamy stronom trzecim w celu reklamowania ich usług. Nie będziemy sprzedawać Twoich danych osobowych stronom trzecim.

W niektórych przypadkach dzielimy Twoje dane osobowe z innymi odbiorcami, czyli:

 • ze spółkami powiązanymi, tj. spółkami, które są spółkami stowarzyszonymi spółki Adris Grupa d.d., która to spółka jest większościowym udziałowcem MAISTRA d.d. i HUP-ZAGREB d.d.
 • w przypadkach, w których konieczne jest udostępnienie Twoich danych osobowych w celu realizacji umowy, której jesteś stroną
 • w przypadkach, w których wyraziłeś zgodę na udostępnienie Twoich danych osobowych stronom trzecim (np. w przypadku wykorzystywania plików cookies)
 • z organami sądowymi, podatkowymi, kontrolnymi i innymi właściwymi organami, gdy mamy powody sądzić, że na mocy przepisów prawa i innych rozporządzeń, jesteśmy zobowiązani do udostępnienia takich informacji (na przykład na żądanie organu podatkowego lub w związku z przewidywanym sporem sądowym)
 • z dostawcami usług płatniczych, z którymi zawarliśmy umowy o przetwarzaniu danych osobowych
 • ze stowarzyszeniami innych dostawców usług turystycznych, z którymi zawarliśmy umowy o przetwarzaniu danych osobowych
 • z dostawcami usług IT, z którymi zawarliśmy umowy o przetwarzaniu danych osobowych, a z czyich systemów korzystamy w naszej działalności (np. system rezerwacji PHOBS (Phobs Ltd.), baza gości Opera (HRS International) i Laser Line (Laser Line d.o.o.), CRM system (BE-Terna d.o.o.); Microsoft Office 365)
 • z systemem e-Visitor, zgodnie z przepisami dotyczącymi oferowania usług turystycznych oraz sposobu prowadzenia listy i rejestracji turystów
 • z innymi dostawcami usług, którzy w naszym imieniu świadczą określone usługi, w tym z konsultantami zewnętrznymi, dostawcami usług doradztwa inwestycyjnego, doradcami profesjonalnymi, takimi jak rewizorzy, prawnicy lub księgowi, agencje marketingowe i badania rynku, dostawcy wsparcia technicznego i konsultanci IT testujący lub pracujący nad rozwojem rozwiązań technicznych naszych systemów
 • w przypadku fuzji lub przejęcia Maistra lub HUP w przyszłości, możemy udostępnić Twoje dane osobowe nowym właścicielom firmy, a niektóre dane osobowe mogą zostać przekazane podczas procesu zakupu, potencjalnym klientom i ich doradcom, w ramach analizy due diligence.

15. Transgraniczne transfery danych

Chcemy mieć pewność, że Twoje dane osobowe są przechowywane i przesyłane w bezpieczny sposób. W związku z tym dane będziemy przekazywać poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG) tylko wtedy, gdy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, a środki transmisji zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych, np.:

 • przekazanie danych do państwa trzeciego, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności, z której wynika, że ustawodawstwo tego państwa zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych lub
 • umowa o przekazywaniu danych zawarta ze stroną trzecią, zawierająca standardowe klauzule umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską w przypadku przekazywania danych wewnątrz EOG, z szefami i organami egzekucyjnymi w jurysdykcjach, bez odpowiedniego poziomu ochrony danych lub
 • jeśli wyraźnie wyraziłeś zgodę na przekazanie danych.

Gdy przekazujemy Twoje dane poza EOG oraz w przypadkach, gdy kraj lub terytorium, do którego dane są przekazywane, nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby Twoje dane były traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z polityką prywatności, zawartą w niniejszej Informacji.

16. Bezpieczeństwo danych osobowych

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych i chronić je przed przypadkowym lub celowym nieuprawnionym dostępem, utratą lub zmianą. Zapewniliśmy, że dostęp do Twoich danych mają tylko te osoby, które mają do tego potrzebę biznesową, wyłącznie w dozwolonych celach, i o których zostałeś poinformowany, oraz że osoby te są zobowiązane do zachowania Twoich danych w tajemnicy.

Jeśli podejrzewasz nieautoryzowane użycie, utratę lub nieautoryzowany dostęp do Twoich danych osobowych, prosimy byś nas o tym poinformował.

17. Przechowywanie i okresy przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne, zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane, wliczając w to obowiązek wypełnienia zobowiązań prawnych. Po upływie okresu przechowywania usuniemy dane, a w przypadkach, gdy nie jest to technicznie możliwe, sprawimy, że dane będą nieczytelne. W przypadku, gdy do uzasadnionych celów biznesowych nadal potrzebujemy pewnych informacji także po wygaśnięciu okresu przechowywania, podejmiemy odpowiednie kroki w celu anonimizacji tych informacji.

Zgodnie z prawem dane o gościach przechowujemy przez co najmniej dwa lata od daty pobytu, a dane w systemie e-Visitor muszą być przechowywane przez 10 lat.

Dane związane z przepisami o rachunkowości przechowujemy przez 11 lat. Obejmuje to rachunki, które mogą zawierać Twoje dane osobowe.

W przypadku wykorzystania danych karty kredytowej w celu zagwarantowania rezerwacji, dane te rejestrujemy w naszym systemie do 30 dni od wymeldowania, a w przypadku wpłaty kwoty gwarancji przechowujemy je zgodnie z przepisami rachunkowymi.

Dane zebrane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przechowujemy zgodnie z uzasadnionymi i rozsądnymi potrzebami biznesowymi.

Dane związane z nagraniami wideo z monitoringu przechowujemy do sześciu miesięcy.

Dane, które zbieramy na podstawie zgody, przechowujemy do czasu wycofania zgody.

18. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Dostęp. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, poprzez wysłanie wniosku z żądaniem udostępnienia Ci wszystkich przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych.

Ograniczenie przetwarzania. Masz prawo sprzeciwić się niektórym czynnościom przetwarzania, np. jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Przeniesienie. Masz prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego usługodawcy – w praktyce oznacza to, że masz prawo żądać, abyśmy udostępnili Ci wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe w postaci nadającej się do odczytu maszynowego lub zażądać, abyśmy je udostępnili bezpośrednio do innej firmy.

Sprostowanie. W każdej chwili masz prawo zażądać aktualizacji swoich danych osobowych, sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych.

Usunięcie. Masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych. Spełnimy Twoją prośbę, jeśli nie mamy prawnego obowiązku lub ważnej przyczyny natury prawnej lub biznesowej, dla której powinniśmy nadal je przechowywać.

Wycofanie zgody. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, w każdej chwili masz prawo do wycofania zgody. Niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych zebranych na podstawie tej podstawy prawnej.

Wszystkie wnioski możesz składać, wysyłając pisemny wniosek na adres firmy MAISTRE d.d. w Rovinju, Obala Vladimira Nazora 6 (np. Službenika za zaštitu podataka / Inspektora ochrony danych) lub e-mail [email protected].

Skarga. Masz również prawo do wniesienia skargi do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych – lub Agencji Ochrony Danych Osobowych, na adres:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136
HR – 10 000 Zagreb
Tel. +385 (01) 4609-000
Fax. + 385 (01) 4609-099
E-mail: [email protected]
Web: www.azop.hr

Informujemy Cię, że będziemy przechowywać ewidencję naszej komunikacji, abyśmy mogli jak najsprawniej odpowiedzieć na każde pytanie, z którym się z nami kontaktujesz.

Twoje prawa przetwarzamy bezpłatnie i tylko wyjątkowo, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ogólnego, naliczymy koszty administracyjne rozpatrzenia Twojego wniosku. W takim przypadku powiadomimy Cię przed powstaniem tych kosztów.

arrow-down-icon
×

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Strona www.maistracamping.com/pl wykorzystuje pliki cookies ('ciasteczka') w celu zapewnienia poprawnego działania witryny internetowej. Ustawienia plików cookies możesz sprawdzać i dostosowywać w swojej przeglądarce internetowej. Sugerujemy zaakceptowanie zalecanych ustawień. Dodatkowe informacje można znaleźć na naszej stronie Polityka ochrony danych osobowych.


Obowiązkowe pliki cookies

Pliki cookies wykorzystywane aby umożliwić szybkie, wygodnie i bezpieczne użytkowanie strony internetowej posao.maistra. Te 'ciasteczka' są niezbędne do prawidłowego działania strony i nie mogą zostać wyłączone.


Reklamowe pliki cookies

Pliki cookies wykorzystywane w celu przedstawiania treści reklamowych dostosowanych do użytkownika. Służą do zapobiegania ponownemu wyświetlaniu tej samej reklamy i zapewniają prawidłowe przedstawianie reklam na podstawie preferencji użytkownika.


Pliki cookies wykorzystywane do tworzenia anonimowych statystyk

Pliki cookies umożliwiające nam śledzenie liczby odwiedzających oraz miejsc, z których trafili na nasze strony internetowe, dzięki czemu możemy mierzyć i doskonalić wydajność naszych stron. Pomagają nam zrozumieć które strony są popularne, a które rzadziej odwiedzane. Pomagają nam zrozumieć w jaki sposób odwiedzający korzystają ze stron i czy nasze kampanie marketingowe są skuteczne. Wszystkie informacje zbierane przez pliki cookies są kumulowane i pozostają anonimowe.


Google Analytics

Google Analytics aktywuje działanie kodów JavaScript służących do przechowywania informacji o stronie odwiedzonej przez użytkownika (np. o stronach URL). Kody JavaScript wykorzystują pliki cookies aby 'zapamiętać' działania/interakcje użytkownika na poprzednich stronach. Google Analytics wykorzystuje następujące skrypty JavaScript: gtag.js, analytics.js i ga.js

Chcę wyłączyć Google Analytics.