×
search-icon

Brak wyników.
Czy możemy coś zaproponować? Kempingi Domki mobilne Aktywności

×

Rezerwacja online

Promo code

Wprowadź lata

search-icon ×

Informacja o ochronie danych osobowych

Maistra d.d. Rovinj niniejszym informuje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Niniejsza Informacja zawiera zmiany dotyczące Polityki Prywatności, która określa zasady ochrony Twoich danych osobowych przez Maistra d.d. Zmiany te są spowodowane wejściem w życie Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej Ogólnym Rozporządzeniem – RODO).

Niniejsza Informacja ma zastosowanie we wszystkich przypadkach przetwarzania Twoich danych osobowych przez Maistra d.d. Rovinj będącej Administratorem Danych Osobowych, o ile w konkretnym przypadku nie zostało przewidziane zastosowanie innych Informacji, Polityk Prywatności lub podobnych dokumentów niezależnie od ich nazwy, które mają pierwszeństwo zastosowania przed niniejszą Informacją bądź stanowią jej uzupełnienie (np. w przypadku przetwarzania danych osobowych według specyficznych zasad konkretnego obiektu Maistra).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Maistra d.d. świadcząca usługi hotelarskie i turystyczne, Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6, jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia (RODO).

W sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem naszego Inspektora ochrony danych osobowych:

 • wysyłając zapytanie na adres e-mail: [email protected];
 • wysyłając list na adres: Obala Vladimira Nazora 6, 52210 Rovinj (Chorwacja), dw. Inspektora ochrony danych osobowych.
CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych podane są w punkcie 1. niniejszej Informacji.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Z kategoriami odbiorców Twoich danych osobowych możesz się zapoznać w punkcie 2. niniejszej Informacji.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Więcej informacji o okresie przechowywania Twoich danych możesz znaleźć w punkcie 3. niniejszej Informacji.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Przypominamy, jakie prawa ma użytkownik, w punkcie 4. niniejszej Informacji.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Z informacjami na temat zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania, można się zapoznać w punkcie 5. niniejszej Informacji.

1. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Gromadzimy, przechowujemy, przetwarzamy oraz w inny dozwolony sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:

Rezerwacja

 • Podczas rezerwacji zakwaterowania i innych usług gromadzimy Twoje dane osobowe w celu zawarcia umowy dotyczącej zakwaterowania i innych usług, zwłaszcza po to, aby móc się z Tobą skontaktować (np. numer telefonu stacjonarnego/komórkowego, adres e-mail), bądź w sposób jednoznaczny przypisać dokonaną rezerwację do Ciebie i innych osób, które z Tobą podróżują (np. imię i nazwisko, data urodzenia, liczba gości, data przyjazdu, data wyjazdu).

Bez tych danych nie jest możliwe zawarcie umowy dotyczącej zakwaterowania i innych usług.

W drodze odstępstwa, w przypadku rezerwacji dokonanych na stronach internetowych naszych partnerów, poza wymienionymi wcześniej danymi, gromadzimy również inne dane, które partner zakwalifikował jako obowiązkowe i bez których nie jest możliwe zawarcie umowy.

Zameldowanie

 • Podczas zameldowania w obiekcie (check-in) gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane w celu przestrzegania naszych prawnych zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących prowadzenia rejestru i ewidencjonowania turystów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jesteśmy zobowiązani zebrać następujące dane: imię i nazwisko, kraj i data urodzenia, obywatelstwo, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania (pobytu), data i godzina przyjazdu bądź wyjazdu z obiektu, płeć, uwagi (podstawa zwolnienia z opłaty klimatycznej bądź obniżenia jej kwoty).

Bez tych danych nie możemy świadczyć usług noclegowych.

Rezerwacja i zameldowanie

 • Podczas rejestracji i zameldowania (check-in) możesz przekazać nam też dodatkowe dane, na podstawie których spersonalizujemy świadczoną usługę i uzupełnimy stosunki umowne dotyczące zakwaterowania i innych usług.

W tym celu na naszych stronach internetowych oraz na stronach partnerów zamieszczających ofertę naszych obiektów zbieramy i przetwarzamy dane oznaczone jako nieobowiązkowe/opcjonalne, takie jak numer lotu, preferencje dotyczące zakwaterowania (np. pokój dla palących), menu wegetariańskie, preferencje dotyczące łóżek, poduszek itd.

Bez tych danych możemy świadczyć usługi noclegowe i inne usługi, ale zapewnione zakwaterowanie i usługi niekoniecznie będą miały dodatkowe cechy i zawartość, które zależą od tych danych.

Techniczne środki bezpieczeństwa

 • Podczas Twojego pobytu w naszym obiekcie stosujemy techniczne środki bezpieczeństwa (np. monitoring wideo w przestrzeni publicznej obiektu, który może Cię nagrać, karty-klucze, które mogą wskazać Twoje położenie itp.) aby chronić Ciebie i Twoje mienie, pozostałych gości i ich mienie, nasz personel i nasze mienie.

Wyłączenie technicznych środków bezpieczeństwa ze stosowania w naszych obiektach na wniosek indywidualnego gościa nie jest możliwe.

Programy Loyalty/Programy lojalnościowe

 • Dane zgromadzone w związku z Twoim członkostwem w naszych Programach lojalnościowych przetwarzamy, zgodnie z wyrażoną przez Ciebie zgodą, w celu umożliwienia Ci skorzystania z udogodnień opisanych na następujących stronach: https://www.maistra.com/hr/loyalty i https://www.maistra.com/hr/loyalty/opci-uvjeti.
 • Dodatkowo, wykorzystujemy Twoje dane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (np. przesyłanie newslettera), co obejmuje profilowanie na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego.
 • Członkostwo w Programach lojalnościowych jest dobrowolne i w każdym momencie możesz zrezygnować z uczestnictwa w nich w sposób opisany na wcześniej wymienionych stronach.

Promocja (marketing) i badanie opinii

 • Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą w celach promocyjnych (marketingowych) bądź w celu zbadania opinii dotyczącej naszych usług (ankiety i typ podobne) zgodnie z wyrażoną przez Ciebie zgodą.
 • Promocja oznacza przykładowo przedstawianie specjalnych i spersonalizowanych ofert oraz usług (np. w postaci newslettera).

Gry z nagrodami

 • Podczas gdy bierzesz udział w naszych grach z nagrodami, gromadzimy dane, zgodnie z wyrażoną przez Ciebie zgodą, przewidziane w zasadach konkretnej gry z nagrodami jako warunek uczestnictwa, które są niezbędne do realizacji Twoich praw wynikających z umowy oraz naszych obowiązków z niej wynikających, w przypadku Twojej wygranej.

Analizy statystyczne do celów wewnętrznych

 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach statystycznych, aby gromadzić dane dotyczące naszej działalności i usług. Dane są przetwarzane w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkownika (tzw. dane zdepersonalizowane).

Uzasadniony interes

Rozporządzenie ogólne (RODO) przewiduje nasze prawo (uzasadniony interes) do przetwarzania Twoich danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego (promocji) i profilowania w związku z tego rodzaju promocją, w zakresie, w jakim nie narusza to Twoich interesów, swobód i praw.

Jednakże, aby zapewnić kompletniejszą ochronę Twoich danych osobowych, praw i interesów, postaramy się przed rozpoczęciem przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego (promocji) poprosić Cię o wyraźne wyrażenie zgody na ten rodzaj przetwarzania danych.

2. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, które jesteśmy zobowiązani zebrać podczas zameldowania gościa (check-in) przekazujemy w formie elektronicznej do systemu eVisitor, zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia rejestru i ewidencjonowania turystów.

Twoje dane osobowe przekazujemy naszym zakontraktowanym podmiotom przetwarzającym, umożliwiającym nam korzystanie z programów komputerowych do zarządzania usługami, którzy mają dostęp do tych danych wyłącznie w zakresie koniecznym do poprawnego działania programów, a także innym podmiotom przetwarzającym, umożliwiającym nam świadczenie usług noclegowych i turystycznych. Twoje dane przekazujemy również innym Administratorom danych osobowych, jeśli jest to potrzebne w celu świadczenia usług zakwaterowania lub innych usług (np. jeśli oprócz usługi noclegowej zarezerwowałeś też usługę transferu turystycznego, którą świadczy nasz zakontraktowany partner).

Twoje dane osobowe przekazujemy bądź udostępniamy osobom trzecim również w innych przypadkach, ale tylko jeśli jesteśmy do tego zobowiązani na mocy Ogólnego Rozporządzenia (RODO), na przykład na wniosek właściwego organu sądowego lub administracyjnego.

3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe przechowujemy:

 • przez okres, który określają obowiązujące przepisy, jeśli dane te zostały zebrane wyłącznie w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych:
  - na przykład, jesteśmy zobowiązani przechowywać dane z księgi gości nie krócej niż dwa lata od końca roku kalendarzowego, w którym gość przebywał w naszym obiekcie. Te same muszą być przechowywane przez 10 lat w systemie eVistor;
  - dodatkowo, zgodnie z przepisami księgowymi, jesteśmy zobowiązani przez 11 lat przechowywać wydane rachunki, a tym samym też dane, które zawierają.
 • Przez okres potrzebny do upłynięcia ustawowych terminów przedawnienia (trzy lub pięć lat) i dodatkowy, stosowny czas potrzebny na dostarczenie nam Twojego ewentualnego wniosku skierowanego do organu sądowego lub administracyjnego, jeśli dane te zostały uzyskane wyłącznie w związku z zawartą z Tobą umową, bądź uzgodnieniami (np. dane z prośby/zapytania o rezerwację i potwierdzenia rezerwacji, dane związane z członkostwem w programach lojalnościowych, uczestnictwo w grach z nagrodami itp.);
 • do czasu aż nie wycofasz swojej zgody, jeśli dane przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody;
 • 10 lat, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów;
 • 6 miesięcy (nagrania – monitoring wideo).

4. TWOJE PRAWA NA PODSTAWIE OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownicy naszych usług posiadają następujące prawa na podstawie Ogólnego Rozporządzenia (RODO):

a. PRAWO DOSTĘPU

W dowolnym momencie możesz poprosić nas o informację, czy Twoje dane są przetwarzane, a jeśli są przetwarzane, masz prawo zażądać dostępu do danych i informacji wymienionych w art. 15. Ogólnego Rozporządzenia (RODO).

Na Twój wniosek o prawo dostępu, dane i informacje dostarczymy Ci w formie elektronicznej (e-mail), chyba że we wniosku nie podałeś adresu e-mail lub wyraźnie zażądałeś dostarczenia ich pocztą.

b. PRAWO DO SPROSTOWANIA

Masz prawo do bezzwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

c. PRAWO DO USUNIĘCIA

Jeśli uważasz, że zgromadziliśmy lub w inny sposób przetworzyliśmy Twoje dane niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem (RODO), masz prawo zażądać od nas usunięcia takich danych. Jeśli wniosek będzie zasadny, dane zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawo do usunięcia możesz uzyskać również, jeśli Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, jeśli wycofałeś zgodę na przetwarzanie danych, jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach wynikających z naszych uzasadnionych interesów bądź jeśli dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Jeśli istnieją powody, które uniemożliwiają lub ograniczają spełnienie Twojego żądania, poinformujemy Cię o tym w odpowiedzi na wniosek.

d. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli kwestionujesz prawidłowość tych danych (na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych), jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych, jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych oraz jeśli dane nie są już potrzebne nam, ale są potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

e. PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Masz prawo otrzymać dane osobowe, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, jeśli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody bądź umowy i odbywa się w sposób zautomatyzowany.

f. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, w dowolnym momencie możesz wycofać tę zgodę, co nie będzie mieć wpływu na legalność przetwarzania danych, które odbyło się na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

g. KOSZTY ADMINISTRACYJNE

Realizacja Twoich praw odbywa się nieodpłatnie, a tylko w wyjątkowych przypadkach naliczane są koszty administracyjne.
Poinformujemy Cię o kosztach administracyjnych, które mamy prawo naliczyć zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem (RODO) zanim one powstaną, w przypadku gdy spełnione zostaną przesłanki do ich naliczenia.

h. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI I SPRZECIWU

W dowolnym momencie masz prawo, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów, co obejmuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania związanego z tymi uzasadnionymi interesami.

Jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe w jakiś sposób naruszamy postanowienia Ogólnego Rozporządzenia (RODO), skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego Inspektora ochrony danych osobowych przesyłając wiadomość na adres e-mail [email protected] lub pocztą na adres: Obala Vladimira Nazora 6, 52210 Rovinj (Chorwacja), dw. Inspektora ochrony danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe w jakiś sposób naruszamy postanowienia Ogólnego Rozporządzenia (RODO) Skargę możesz wnieść np. do organu nadzorczego w państwie członkowskim UE będącym miejscem Twojego stałego zamieszkania, w państwie członkowskim, w którym pracujesz, bądź w Republice Chorwacji (Agencja ds. Ochrony Danych Osobowych).

*** Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę wniosków. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania, informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

5. PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Twoje dane (imię i nazwisko, adres e-mail i język) wykorzystujemy w celu personalizacji i dopasowania naszych usług i materiałów promocyjnych (marketingowych). Personalizujemy usługi i materiały przez profilowanie (np. tak zwaną segmentację), które pomaga nam lepiej zrozumieć Twoje potrzeby. Profilowanie w żaden sposób nie ogranicza Twojego wyboru oferowanych przez nas usług.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji jest stosowane w taki sposób, że zależnie od profilowania bądź danych, które nam przekazałeś, program komputerowy bez udziału człowieka dostarcza ofertę i/lub materiały promocyjne (marketingowe). Opisane zautomatyzowane podejmowanie decyzji w żaden sposób nie ogranicza Twojego wyboru oferowanych przez nas usług.

ZASTOSOWANIE CIASTECZEK (COOKIES)

Informacja o stosowaniu ciasteczek

Chodzi o bardzo małe pliki tekstowe, które serwer umieszcza na komputerze użytkownika w celu monitorowania wyboru poszczególnych wariantów językowych naszych stron, a także podczas wchodzenia na części stron, które wymagają podania nazwy użytkownika i hasła. Ciasteczka nie mogą zostać wykorzystane do uruchomienia programów lub wprowadzenia wirusa do komputera użytkownika. Niektóre ciasteczka ustawiane przez nasz serwer internetowy są automatycznie usuwane z Twojego komputera po zakończeniu sesji, czyli w momencie opuszczenia naszej witryny. Przeglądanie naszych stron jest również możliwe bez wykorzystywania ciasteczek, jeżeli Twoja przeglądarka internetowa jest skonfigurowana w ten sposób.

Aby niniejsza strona internetowa działała poprawnie, abyśmy byli w stanie wprowadzać dalsze ulepszenia strony, w celu polepszania komfortu przeglądania, strona ta musi zapisać na komputerze użytkownika niewielką ilość informacji (Cookies, ciasteczko). Ponad 90% wszystkich witryn internetowych korzysta z tej praktyki, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Ustawą o komunikacji elektronicznej oraz Ustawą o ochronie danych osobowych, jesteśmy zobowiązani zapytać Cię o wyrażenie zgody na stosowanie ciasteczek przed zapisaniem ciasteczek. Blokując ciasteczka, nadal możesz przeglądać witrynę, ale niektóre jej funkcje nie będą dla Ciebie dostępne.

Czym są ciasteczka?

Ciasteczko to informacja zapisana na komputerze użytkownika przez odwiedzaną stronę internetową. Ciasteczka zwykle przechowują ustawienia użytkownika, ustawienia strony internetowej, jak na przykład preferowany język lub adres. Później, gdy ponownie otworzysz tę samą witrynę internetową, przeglądarka internetowa odeśle ciasteczka, które należą do tej strony. Umożliwia to stronie wyświetlanie informacji dostosowanych do potrzeb użytkownika.

Ciasteczka mogą przechowywać szeroki zakres informacji, w tym dane osobowe (takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail). Jednakże, taka informacja może zostać przechowana tylko, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę – strony internetowe nie mogą uzyskać dostępu do informacji, jeśli użytkownik nie wyraził na to zgody i nie mogą uzyskać dostępu do innych plików na komputerze użytkownika. Domyślne opcje przechowywania i wysyłania ciasteczek nie są widoczne dla użytkownika. Jednakże, zmiana ustawień przeglądarki internetowej jest możliwa, aby samodzielnie zdecydować, czy ma ona wyrażać zgodę, czy też odrzucać prośby o zapisywanie ciasteczek i automatycznie usuwać zapisane ciasteczka podczas zamykania przeglądarki internetowej itp.

Jakie rodzaje plików cookie znajdują się na naszej witrynie internetowej?

Ciasteczka według czasu trwania

 • Trwałe ciasteczka
  Trwałe lub zapisane ciasteczka pozostają na Twoim komputerze po zamknięciu programu przeglądarki internetowej. Z ich pomocą witryny internetowe przechowują dane, takie jak login i hasło, ustawienia dotyczące języka czy ustawienia ciasteczek, aby nie było konieczne ich wprowadzanie podczas każdej kolejnej wizyty na stronie. Trwałe ciasteczka mogą pozostawać na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym przez dni, miesiące, a nawet lata.
 • Tymczasowe ciasteczka
  Tymczasowe ciasteczka lub ciasteczka sesyjne są usuwane z komputera po zamknięciu przeglądarki internetowej. Umożliwiają one stronom internetowym przechowywanie tymczasowych informacji, takich jak ostatnie kilka stron otwartych w odwiedzonej witrynie internetowej lub pozycje w koszyku w przypadku witryny internetowej oferującej sprzedaż internetową.

Ciasteczka według źródła

 • Ciasteczka pierwszej strony (first party cookie)
  Ciasteczka pierwszej strony pochodzą z przeglądanej witryny internetowej i mogą być trwałe lub tymczasowe. Takie ciasteczka umożliwiają witrynom internetowym przechowywanie danych, które zostaną ponownie wykorzystane podczas kolejnej wizyty na tej stronie.
 • Ciasteczka trzeciej strony (third party cookie)
  Ciasteczka trzeciej strony pochodzą z innych witryn internetowych, które znajdują się w przeglądanej witrynie internetowej. Takie ciasteczka umożliwiają innym witrynom internetowym śledzenie sposobu korzystania z Internetu na danej stronie w celach marketingowych. Ciasteczka według funkcji.
 • Techniczne ciasteczka – obowiązkowe ciasteczka
  (zawsze aktywne) – niezbędne do funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zazwyczaj zostają zapisane jako odpowiedź na działania użytkownika, w tym polecenia wykonania usług, takich jak ustawienia ciasteczek, logowanie czy wypełnianie formularza. Istnieje możliwość blokowania takich ciasteczek lub wysyłania ostrzeżeń ich dotyczących przez przeglądarkę internetową, jednak w takim przypadku niektóre części strony nie będą działać prawidłowo. Takie ciasteczka nie przechowują żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.
 • Funkcjonalne ciasteczka
  (mogą być wyłączone) – pozwalają witrynie internetowej na zwiększenie funkcjonalności i personalizacji. Mogą zostać ustanowione przez nas lub przez dostawców usług (podmiotów trzecich), których usługi znajdują się na naszych stronach. Po wyłączeniu tych ciasteczek niektóre z wymienionych funkcji mogą nie działać prawidłowo.
 • Marketingowe
  (mogą być wyłączone) – pozwalają nam rejestrować wizyty i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny internetowej. Dzięki nim możemy się dowiedzieć, które strony są najpopularniejsze, a które najmniej popularne i sprawdzić, jak odwiedzający poruszają się po stronie. Wszystkie informacje zbierane przez ciasteczka są kumulowane i w związku z tym pozostają anonimowe. Jeśli nie włączysz tych ciasteczek, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą witrynę i nie będziemy w stanie śledzić jej skuteczności. Ciasteczka te nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki internetowej i urządzenia użytkownika. Po wyłączeniu tych ciasteczek, reklamy będą w mniejszym stopniu ukierunkowane.

Kto tworzy systemy do gromadzenia danych?

Systemy gromadzenia danych zostały ustanowione przez Maistra d.d. lub któregoś z partnerów.

Systemy gromadzenia danych ustanowione przez nas to:

 • Systemy gromadzenia danych, które są absolutnie niezbędne do działania stron internetowych i świadczenia naszych usług. Używamy ich do przechowywania informacji o Państwa logowaniach lub wizytach na naszych stronach internetowych, a także o korzystaniu z usług, abyśmy mogli stosować środki bezpieczeństwa lub dostosować stronę internetową do ustawień Państwa urządzenia (język, system operacyjny itp.). Te systemy gromadzenia danych umożliwiają również dostęp do konta użytkownika na stronie internetowej.
 • Analityczne systemy gromadzenia danych. Używamy ich do tworzenia statystyk dotyczących wyświetleń strony internetowej oraz korzystania z jej różnych części (odwiedzane strony i przeglądane treści, sposób korzystania ze strony przez użytkownika), które pomagają nam udoskonalać zawartość strony internetowej i polepszać jakość naszych usług.
 • Systemy gromadzenia danych do celów reklamowych. Te systemy gromadzenia danych umożliwiają nam analizę sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony internetowej oraz analizę reklam wyświetlanych na stronie, której dokonujemy, aby przedstawić użytkownikom reklamy dostosowane do ich zainteresowań na naszej stronie internetowej lub na stronach naszych partnerów. Te systemy gromadzenia danych w szczególności nam pozwalają: (i) liczyć i identyfikować wyświetlane reklamy, (ii) liczyć użytkowników, którzy kliknęli każdą z reklam, oraz (iii) w takim przypadku monitorować zachowanie takich użytkowników na stronach, do których prowadzą te reklamy.

Naszym partnerom możemy udostępniać również niektóre z danych zebranych za pośrednictwem systemu gromadzenia danych, aby umożliwić im prowadzenie badań zachowań odwiedzających.

Systemy gromadzenia danych utworzone przez strony trzecie:

 • Niektórzy z naszych partnerów biznesowych są upoważnieni do umieszczania systemów gromadzenia danych na stronie internetowej we wcześniej wymienionych celach. Instalacja i korzystanie z takich systemów gromadzenia danych podlega polityce prywatności, których autorami są strony trzecie.

Czy można wyłączyć ciasteczka?

Wyłączenie stosowania ciasteczek jest możliwe poprzez aktywację ustawień przeglądarki, które umożliwiają odrzucanie wszystkich lub konkretnych ciasteczek. Blokując ciasteczka, nadal będziesz mógł przeglądać nasze strony, ale niektóre funkcjonalności będą ograniczone.
Więcej informacji na temat ciasteczek, w tym informację w jaki sposób sprawdzić, które ciasteczka zostały zapisane oraz jak nimi zarządzać, można znaleźć na stronach www.aboutcookies.org i www.allaboutcookies.org.
Aby wyłączyć śledzenie przez Google Analytics na wszystkich stronach internetowych, należy odwiedzić http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jak długo przechowywane są ciasteczka?

Ciasteczka mogą wygasnąć z końcem sesji przeglądarki i zostać usunięte po zamknięciu przeglądarki internetowej. Takie pliki nazywamy tymczasowymi ciasteczkami („session cookies”). Ciasteczka mogą również zostać zachowane na dysku twardym użytkownika i pozostać w pamięci po zamknięciu przeglądarki internetowej. Takie pliki nazywamy stałymi ciasteczkami („persistent cookies”). Poniższa tabela wskazuje, czy dane ciasteczko jest tymczasowe czy trwałe. Z wyjątkiem kluczowych ciasteczek, wszystkie ciasteczka zostaną usunięte gdy nie będą już potrzebne lub wygasną.

Jak mogę zmienić moje ustawienia?

Wyłączając ciasteczka decydują Państwo, czy zezwolić na ich przechowywanie na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Ustawienia ciasteczek można kontrolować i konfigurować w każdej przeglądarce internetowej. Po wyłączeniu ciasteczek niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą być niedostępne.

W dowolnym momencie można sprawdzić lub zmienić ustawienia dotyczące systemów gromadzenia danych. W ustawieniach przeglądarki internetowej możesz określić, czy chcesz czasami lub na stałe zaakceptować lub odrzucić systemy gromadzenia danych. Należy pamiętać, że te ustawienia mogą wpłynąć na działanie przeglądarki internetowej oraz użytkowanie niektórych usług strony, które wymagają wykorzystania systemów gromadzenia danych.

Zarządzaj własnymi ustawieniami na tych stronach w zależności od przeglądarki:

Korzystamy z usługi Google Analytics. Jeśli nie chcesz, abyśmy gromadzili lub wykorzystywali Twoje dane za pośrednictwem Google Analytics, kliknij poniższy link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Używamy AdRoll do dostarczania reklam, aby zmienić docelowych odbiorców i reklamy. Aby wyświetlić więcej informacji na temat wykorzystywania danych osobowych, kliknij następny link: https://www.adrollgroup.com/privacy

Maistra d.d.

Typ Imię Źródło Opis Rodzaj Link
Google Analytics _ga (2 lata), _gid (1 dzień), _gat (1 minuta), AMP_TOKEN (30 sekund – 1 rok), _gac (3 miesiące), __utma (2 lata), __utmb (30 minut), __utmc (sesyjne), __utmt (10 minut), __utmz (6 miesięcy) (stałe lub tymczasowe ciasteczka, ciasteczko podmiotów trzecich, ciasteczko reklamowe) Google Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Wykorzystujemy metodę integracji, która anonimizuje adres IP użytkownika. Google Analytics używa ciasteczka do analizy korzystania z witryny. Niniejsza strona internetowa, poza standardowymi funkcjami, wykorzystuje również rozszerzone funkcje Google Analytics. Ustawienia usługi Google Analytics wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej obejmują dane demograficzne (wiek, płeć) usługi Google Analytics oraz raporty dotyczące zainteresowań. Rezygnacja z uczestnictwa w działaniach monitorujących jest możliwa przez dostosowanie ustawień oprogramowania przeglądarki lub ustawień reklam Google na stronie https://www.google.com/ads/preferences/?hl=hr. Pamiętaj, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej oferty. Czas przechowywania tych danych: do 26 miesięcy. Informacje generowane przez ciasteczko, które dotyczą korzystania z niniejszej strony internetowej (obejmujące adres IP użytkownika) są przekazywane i przechowywane na serwerze w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje, aby określić sposób, w jaki użytkownik korzysta ze strony internetowej, dostarczając operatorom witryny raporty dotyczące aktywności na stronie internetowej. Google może przekazać te dane podmiotom trzecim, jeśli wymaga tego prawo, lub jeśli podmioty trzecie przetwarzają dane na potrzeby Google. Google nie łączy adresu IP użytkownika z innymi danymi, które posiada. Politykę prywatności Google można znaleźć na następującej stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Google opracował dodatek do przeglądarki, który blokuje wykorzystywanie danych użytkownika przez Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js). Możesz go pobrać tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout Są to ciasteczka reklamowe podmiotów trzecich (Google). https://policies.google.com/privacy
Facebook fr, reg_fb_ref, sb, reg_fb_gate, _js_reg_fb_ref, datr, wd, reg_ext_ref, _js_datr, _js_fr, _js_reg_fb_gate, _js_reg_ext, ref, act, checkpoint, locale, pnl-data2, c_user, xs, pl, spin, dpr, _fbp Facebook Są to tymczasowe i stałe ciasteczka, które wykorzystuje Facebook w celu przekazania agencjom reklamowym informacji dotyczących odwiedzin użytkownika na naszej stronie internetowej, aby mogły one prezentować reklamy dotyczące produktów i usług zgodne z zainteresowaniami użytkownika. Ciasteczka te umożliwiają nam również umieszczanie linków na stronach Facebooka. Są to ciasteczka funkcjonalne i reklamowe podmiotów trzecich (Facebook). https://www.facebook.com/policies/cookies/
Ciasteczko Facebook Pixel tr Facebook Jest to tymczasowe ciasteczko wykorzystywane przez Facebooka w celu śledzenia aktywności odwiedzającego na stronie internetowej oraz dostosowywania przyszłych reklam prezentowanych na Facebooku do potrzeb użytkowników. Umożliwia nam tworzenie kampanii reklamowych. Są to ciasteczka funkcjonalne i reklamowe podmiotów trzecich (Facebook). https://www.facebook.com/policies/cookies/
Ciasteczka dotyczące ustawień Google i reklam DV, NID, 1P_JAR, CONSENT, DSID, IDE Google Są to tymczasowe i stałe ciasteczka wykorzystywane przez Google w celu zapamiętania ustawień użytkownika i innych informacji służących do personalizacji reklam. Umożliwia to wyświetlanie reklam na podstawie preferencji użytkownika, ulepszanie raportów dotyczących realizacji kampanii reklamowych oraz selekcję reklam wyświetlanych użytkownikom. Umożliwiają wyświetlanie mapy Google. Są to ciasteczka reklamowe podmiotów trzecich (Google). https://policies.google.com/privacy
Ciasteczka YouTube VISITOR_INFO1_LIVE, GPS, YSC, PREF, SAPISID Google Są to tymczasowe i stałe ciasteczka wykorzystywane przez Google w celu uzyskiwania informacji dotyczących wyświetlania filmów w serwisie YouTube Są to ciasteczka reklamowe podmiotów trzecich (Google). https://policies.google.com/privacy
HotJar _hjTLDTest HotJar Po uzyskaniu informacji skryptu Hotjar, staramy się określić ścieżkę do ciasteczka, której powinniśmy użyć zamiast nazwy strony. Ma to na celu umożliwienie, by ciasteczka (w stosownych przypadkach) mogły być wykorzystywane także przez subdomeny. Aby to określić, próbujemy przechowywać ciasteczko hjTLDTest dla różnych alternatywnych podciągów adresu URL, dopóki się to nie powiedzie. Po opisanej weryfikacji ciasteczko jest usuwane. Są to marketingowe ciasteczka strony trzeciej (HotJar). https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information
The Hotels Network _gid, thn_id The Hotels Network Niepowtarzalne ID jest generowane w celu anonimowej identyfikacji przeglądarki i urządzenia, która umożliwia udzielanie rekomendacji w związku z konkretnymi produktami na podstawie danych statystycznych i nawigacji Są to ciasteczka reklamowe podmiotów trzecich (The Hotels Network).
Sesja PHPSESSID Internal Jest to ciasteczko tymczasowe, którego używamy aby utrzymać sesję odwiedzającego zgodnie z wymogami strony. Jest to wewnętrzne ciasteczko sesyjne
Bezpieczeństwo _csrf Internal Cross-site request forgery cookie uniemożliwia powstawanie luk w zabezpieczeniach, takich jak cross-site scripting (XSS). Wewnętrzne ciasteczko „Cross-site request forgery”
Ustawienia cookies_potvrda Internal Niniejszy zapis ciasteczek jest używany w celu zapisania decyzji użytkownika dotyczących wykorzystywania danych na stronie internetowej.
arrow-down-icon
×

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Strona www.maistracamping.com/pl wykorzystuje pliki cookies ('ciasteczka') w celu zapewnienia poprawnego działania witryny internetowej. Ustawienia plików cookies możesz sprawdzać i dostosowywać w swojej przeglądarce internetowej. Sugerujemy zaakceptowanie zalecanych ustawień. Dodatkowe informacje można znaleźć na naszej stronie Polityka ochrony danych osobowych.


Obowiązkowe pliki cookies

Pliki cookies wykorzystywane aby umożliwić szybkie, wygodnie i bezpieczne użytkowanie strony internetowej posao.maistra. Te 'ciasteczka' są niezbędne do prawidłowego działania strony i nie mogą zostać wyłączone.


Reklamowe pliki cookies

Pliki cookies wykorzystywane w celu przedstawiania treści reklamowych dostosowanych do użytkownika. Służą do zapobiegania ponownemu wyświetlaniu tej samej reklamy i zapewniają prawidłowe przedstawianie reklam na podstawie preferencji użytkownika.


Pliki cookies wykorzystywane do tworzenia anonimowych statystyk

Pliki cookies umożliwiające nam śledzenie liczby odwiedzających oraz miejsc, z których trafili na nasze strony internetowe, dzięki czemu możemy mierzyć i doskonalić wydajność naszych stron. Pomagają nam zrozumieć które strony są popularne, a które rzadziej odwiedzane. Pomagają nam zrozumieć w jaki sposób odwiedzający korzystają ze stron i czy nasze kampanie marketingowe są skuteczne. Wszystkie informacje zbierane przez pliki cookies są kumulowane i pozostają anonimowe.


Google Analytics

Google Analytics aktywuje działanie kodów JavaScript służących do przechowywania informacji o stronie odwiedzonej przez użytkownika (np. o stronach URL). Kody JavaScript wykorzystują pliki cookies aby 'zapamiętać' działania/interakcje użytkownika na poprzednich stronach. Google Analytics wykorzystuje następujące skrypty JavaScript: gtag.js, analytics.js i ga.js

Chcę wyłączyć Google Analytics.