×
search-icon

Brak wyników.
Czy możemy coś zaproponować? Kempingi Domki mobilne Aktywności

×

Rezerwacja online

Promo code

Wprowadź lata

search-icon ×

Warunki korzystania ze strony internetowej Maistry d.d. Rovinj

Dostęp do strony internetowej Maistry i zawartych na niej treści podlega określonym warunkom i zasadom. Każde użytkowanie stron po załadowaniu strony głównej oznacza zgodę na następujące warunki prawne:

Wszelkie treści publikowane na stronie internetowej www.maistra.com nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane w jakikolwiek sposób do celów komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody Maistry d.d. ani w sposób, który może skutkować powstaniem szkody po stronie Maistrze d.d. lub osób trzecich. Dokumenty, dane, zdjęcia i informacje publikowane na niniejszej stronie internetowej mogą być wykorzystywane wyłącznie do indywidualnych potrzeb użytkowników z poszanowaniem wszystkich praw autorskich i pokrewnych oraz praw osób trzecich zgodnie z prawem chorwackim.

Niniejszym akceptujesz i podajesz się regulacjom chorwackiego prawa materialnego, które stosuje się jako właściwe do interpretacji, stosowania i skutków prawnych wszystkich zezwoleń, wyłączeń i warunków korzystania z tej strony. Sądy chorwackie mają wyłączną właściwość w odniesieniu do wszystkich roszczeń i sporów, które wynikły z lub w związku z użytkowaniem tych stron.

Maistra d.d. nie gwarantuje, że materiały zawarte na niniejszej stronie są odpowiednie lub dostępne w określonych lokalizacjach ani nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do nich z terytorium krajów, w których ich zawartość jest prawnie zabroniona. Przyjmuje się, że dostęp do strony z powyższych lokalizacji był samowolny, z odpowiedzialnością użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem.

- Uważa się, że informacje publikowane przez Maistra d.d. na niniejszej stronie są dokładne i wiarygodne w momencie ich wprowadzenia. Jednak Maistra d.d. zwraca uwagę, że istnieje ryzyko odstępstw od dokładności, prawdziwości lub wiarygodności którychkolwiek danych przechowywanych na niniejszej stronie w momencie, gdy użytkownik uzyska do nich dostęp. Informacji dostępnych na stronie nie należy traktować jako podstawy do podejmowania ważnych osobistych lub biznesowych decyzji i tym samym potwierdzasz, że Maistra d.d. nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne niespełnienie Twoich oczekiwań. Maistra d.d. może w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia, aktualizować lub zmieniać informacje na niniejszej stronie. Maistra d.d. zrzeka się całkowicie jakiejkolwiek odpowiedzialności, która może wyniknąć w jakikolwiek sposób lub jest w jakikolwiek sposób związana z użytkowaniem niniejszej strony, za jakiekolwiek działania użytkownika wykorzystujące lub nadużywające zawartości tej strony oraz za wszelkie szkody, które mogą powstać po stronie użytkownika lub osoby trzeciej w związku z użytkowaniem lub niewłaściwym użytkowaniem zawartości niniejszej strony internetowej.

- Niniejsza strona internetowa zawiera dokumenty, dane, informacje i linki do innych stron internetowych, stworzonych przez osoby trzecie, które w miarę możliwości będą stosownie oznaczone. Maistra d.d. nie ma żadnej kontroli nad takimi dokumentami, danymi, informacjami ani innymi stronami internetowymi i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, w tym między innymi za dokładność, kompletność i dostępność treści na stronach internetowych stworzonych przez osoby trzecie.

- Należy mieć na uwadze, że wysyłanie prywatnych wiadomości przez Internet może być niebezpieczne i wiązać się z nieautoryzowanym dostępem osób trzecich lub błędną dostawą. Każda wiadomość otrzymana pocztą elektroniczną będzie traktowana jako jawna i Maistra d.d. nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i prywatność takich wiadomości, zachowując prawo do ich powielania, wykorzystania, dysponowania i rozpowszechniania bez ograniczeń osobom trzecim. Ponadto może swobodnie wykorzystać pomysły, projekty, doświadczenie lub inne formy wiedzy zawarte w takich wiadomościach w dowolnym celu.

- Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub rozpowszechnianie projektu lub tła strony Maistra d.d., poszczególnych elementów strony, projektu logo Maistry d.d. należącego do niej, bez wyraźnej pisemnej zgody Maistry d.d. O ile nie uzgodniono inaczej, dokumenty, dane i informacje publikowane na tej stronie internetowej mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego, z poszanowaniem wszystkich praw autorskich i praw własności oraz praw osób trzecich.

arrow-down-icon
×

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Strona www.maistracamping.com/pl wykorzystuje pliki cookies ('ciasteczka') w celu zapewnienia poprawnego działania witryny internetowej. Ustawienia plików cookies możesz sprawdzać i dostosowywać w swojej przeglądarce internetowej. Sugerujemy zaakceptowanie zalecanych ustawień. Dodatkowe informacje można znaleźć na naszej stronie Polityka ochrony danych osobowych.


Obowiązkowe pliki cookies

Pliki cookies wykorzystywane aby umożliwić szybkie, wygodnie i bezpieczne użytkowanie strony internetowej posao.maistra. Te 'ciasteczka' są niezbędne do prawidłowego działania strony i nie mogą zostać wyłączone.


Reklamowe pliki cookies

Pliki cookies wykorzystywane w celu przedstawiania treści reklamowych dostosowanych do użytkownika. Służą do zapobiegania ponownemu wyświetlaniu tej samej reklamy i zapewniają prawidłowe przedstawianie reklam na podstawie preferencji użytkownika.


Pliki cookies wykorzystywane do tworzenia anonimowych statystyk

Pliki cookies umożliwiające nam śledzenie liczby odwiedzających oraz miejsc, z których trafili na nasze strony internetowe, dzięki czemu możemy mierzyć i doskonalić wydajność naszych stron. Pomagają nam zrozumieć które strony są popularne, a które rzadziej odwiedzane. Pomagają nam zrozumieć w jaki sposób odwiedzający korzystają ze stron i czy nasze kampanie marketingowe są skuteczne. Wszystkie informacje zbierane przez pliki cookies są kumulowane i pozostają anonimowe.


Google Analytics

Google Analytics aktywuje działanie kodów JavaScript służących do przechowywania informacji o stronie odwiedzonej przez użytkownika (np. o stronach URL). Kody JavaScript wykorzystują pliki cookies aby 'zapamiętać' działania/interakcje użytkownika na poprzednich stronach. Google Analytics wykorzystuje następujące skrypty JavaScript: gtag.js, analytics.js i ga.js

Chcę wyłączyć Google Analytics.