×
search-icon

Ni zadetkov.
Lahko predlagamo? Kampi Mobilne hišice Aktivnosti

×

Online rezervacije

Promo code

Dodajte starost otrok

search-icon ×

Informacije o varstvu osebnih podatkov

Maistra d.d. Rovinj vas s tem dokumentom obvešča o obdelavi vaših osebnih podatkov in vaših pravicah na podlagi veljavnih predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Te Informacije vsebujejo spremembe Pravilnika o zasebnosti, s katerim je družba Maistra d.d. urejala varstvo vaših osebnih podatkov. Navedene spremembe je povzročila veljavnost Uredbe (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba – GDPR).

Informacije veljajo v vseh primerih obdelave vaših osebnih podatkov v družbi Maistra d.d. Rovinj kot upravljavca, razen če se za posebne primere obdelave predvideva uporaba drugih informacij, pravilnikov o zasebnosti ali podobnih dokumentov, ne glede na njihovo ime, ki imajo prednost pred temi Informacijami ali jih dopolnjujejo (npr. primeri obdelave podatkov, specifični za posamezne Maistrine objekte).

UPRAVLJAVEC

Maistra d.d., za hotelijerstvo i turizam, Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6, je upravljavec vaših osebnih podatkov v smislu Splošne uredbe (GDPR).

V povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov lahko z nami stopite v stik prek naše pooblaščene osebe za varstvo podatkov, in sicer:

 • s pošiljanjem dopisa na e-naslov: [email protected];
 • s pošiljanjem dopisa na poštni naslov: Obala Vladimira Nazora 6, 52210 Rovinj (Hrvaška), za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.
NAMEN IN PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO

Z nameni in pravnimi podlagami za obdelavo vaših podatkov vas seznanjamo v 1. točki teh Informacij.

KATEGORIJE PREJEMNIKOV

S kategorijami prejemnikov vaših osebnih podatkov se lahko seznanite v 3. točki teh Informacij.

OBDOBJE HRAMBE

Več o obdobju hrambe vaših osebnih podatkov lahko preberete v 3. točki teh Informacij.

VAŠE PRAVICE

Na vaše pravice bi vas radi spomnili v 4. točki teh Informacij.

AVTOMATIZIRANO SPREJEMANJE ODLOČITEV IN OBLIKOVANJE PROFILA

Več o avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profila, lahko preberete v 5. točki teh Informacij.

1. NAMEN OBDELAVE IN PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO

Vaše osebne podatke zbiramo, hranimo in na druge dovoljene načine obdelujemo v naslednje namene.

Rezervacija

 • Pri rezervaciji nastanitve in drugih storitev vaše podatke zbiramo, da bi lahko sklenili pogodbo o nastanitvi in drugih storitvah, še posebej, da bi z vami lahko stopili v stik (npr. telefonska/mobilna številka, e-naslov) oziroma da bi opravljeno rezervacijo brez dvoma povezali z vami in drugimi gosti, ki potujejo z vami (npr. ime in priimek, datum rojstva, število gostov, datum prihoda in odhoda).

Brez teh podatkov ne moremo skleniti pogodbe o nastanitvi in drugih storitvah.

Izjemoma pri rezervaciji prek spletnega mesta naših partnerjev poleg že navedenih podatkov zbiramo tudi druge podatke, ki jih partner opredeli kot obvezne in brez katerih ni mogoče skleniti pogodbe.

Registracija

 • Pri vaši registraciji v objektu (prijavi) zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke zaradi spoštovanja naših pravnih obveznosti glede na predpise o načinu vodenja seznamov in prijave turistov.

Glede na trenutno veljavne predpise moramo zbrati naslednje podatke: priimek in ime, kraj, država in datum rojstva, državljanstvo, vrsta in številka identifikacijskega dokumenta, prebivališče (bivališče) in naslov, datum in čas prihoda v objekt oziroma odhoda iz njega, spol, opomba (podlaga za oprostitev oziroma zmanjšanje plačila turistične takse).

Brez teh podatkov vam ne smemo nuditi storitve nastanitve.

Rezervacija in registracija

 • Pri rezervaciji in registraciji (prijavi), nam lahko posredujete tudi dodatne podatke, s katerimi vam bomo storitev prilagodili po meri in dodatno uredili pogodbena razmerja o nastanitvi in drugih storitvah.

V te namene zbiramo in obdelujemo podatke, ki so na naših spletnih mestih in spletnih mestih partnerjev, ki oglašujejo naše objekte, označeni kot neobvezni/izbirni, kot so številka leta, želje glede nastanitve (npr. soba za kadilce), vegetarijanski meni, alergije, želje glede postelje, vzglavnikov itd.

Nastanitev in druge storitve vam bomo nudili tudi brez teh podatkov, vendar te morda ne bodo imele dodatnih lastnosti in vsebin, ki so odvisne od teh podatkov.

Varnostno-tehnični ukrepi

 • Med vašim bivanjem v našem objektu izvajamo varnostno-tehnične ukrepe (npr. videonadzor v javnih prostorih objekta, s katerim vas lahko snemamo, kartice za vstop, ki lahko pokažejo vašo lokacijo ipd.), da bi zaščitili vas in vaše premoženje, ostale goste in njihovo premoženje ter naše zaposlene in njihovo premoženje.

Varnostno-tehničnih ukrepov, ki obstajajo v katerem od naših objektov, ni mogoče neizvajati na zahtevo posameznega gosta.

Programi zvestobe

 • Podatke, zbrane v povezavi z vašim članstvom v naših programih zvestobe, skladno z vašo privolitvijo, sklenjenega pri vaši včlanitvi v te programe, da bi lahko uveljavljali ugodnosti, opisane na naslednjih povezavah: https://www.maistra.com/si/loyalty in https://www.maistra.com/si/loyalty/splosni-pogoji.
 • Vaše podatke uporabljamo tudi za namene neposrednega marketinga (npr. pošiljanje e-novic), kar vključuje oblikovanje profila za potrebe neposrednega marketinga.
 • Članstvo v programih zvestobe je prostovoljno. Svoje sodelovanje v programih lahko kadar koli prekinete, kot je opisano na predhodno navedenih povezavah.

Promoviranje (marketing) in preverjanje zadovoljstva

 • Vaše podatke zbiramo in obdelujemo, da bi lahko z vami stopili v stik v promocijske (marketinške) namene ali namene preverjanja zadovoljstva z našimi storitvami (ankete in podobno), skladno z vašo privolitvijo.
 • Promoviranje predpostavlja na primer pošiljanje posebnih in po meri prilagojenih ponudb in storitev (npr. v obliki e-novic).

Nagradna igra

 • Pri vašem sodelovanju v naših nagradnih igrah zbiramo podatke, skladno z vašo privolitvijo ki so v pravilniku posamezne nagradne igre določeni kot predpogoj za sodelovanje in so nujni za uveljavitev vaših pogodbenih pravic in naših pogodbenih obveznosti, če zmagate v nagradni igri.

Statistične analize za notranje potrebe

 • Vaše osebne podatke obdelujemo v statistične namene, da bi zbrali informacije o našem poslovanju in naših storitvah. Podatki se obdelujejo na način, ki ne omogoča vaše identifikacije (t. i. depersonalizirani podatki).

Zakoniti interes

Splošna uredba (GDPR) predvideva našo pravico (zakoniti interes), da vaše osebne podatke obdelujemo za potrebe neposrednega promoviranja (marketinga) in oblikovanja profila v zvezi s takšnim promoviranjem v obsegu, ki ni v nasprotju z vašimi interesi, svoboščinami in pravicami.

Da bi zagotovili celovitejše varstvo vaših osebnih podatkov, pravic in interesov, vas bomo pred obdelavo vaših osebnih podatkov za namen neposrednega promoviranja (marketinga) prosili za izrecno privolitev za takšno obdelavo.

2. KATEGORIJE PREJEMNIKOV OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke, ki smo jih dolžni pridobiti med registracijo gosta (prijavo), v elektronski obliki posredujemo sistemu eVisitor, in sicer po predpisih o načinu vodenja seznamov in prijave turistov.

Vaše osebne podatke posredujemo našim pogodbenim obdelovalcem, ki nam omogočajo uporabo računalniških programov za upravljanje storitev in imajo dostop do teh podatkov samo v obsegu, ki je potreben za pravilno delovanje programa, in drugim obdelovalcem, ki nam omogočajo nudenje gostinskih in turističnih storitev. Vaše podatke posredujemo tudi drugim upravljavcem, če je to potrebno za nudenje storitev nastanitve ali drugih storitev (npr. če ste poleg storitve nastanitve rezervirali tudi storitev turističnega prevoza, ki jo nudi naš pogodbeni partner).

Vaše osebne podatke posredujemo oziroma dajemo na voljo tretjim osebam tudi v drugih primerih, vendar samo, kadar je to nujno na podlagi Splošne uredbe (GDPR), na primer na zahtevo pristojnega sodnega ali upravnega organa.

3. OBDOBJE HRAMBE PODATKOV

Vaše osebne podatke hranimo:

 • Tako dolgo, kot to določajo veljavni predpisi, če so ti podatki zbrani izključno za namen izpolnitve naših zakonskih obveznosti:
  - na primer podatke iz knjige gostov moramo hraniti najmanj dve leti od izteka koledarskega leta, v katerem je gost bival v našem objektu, te podatke pa je prav tako treba 10 let hraniti v sistemu eVisitor;
  - dodatno smo po predpisih s področja računovodstva dolžni 11 let hraniti izdane račune, s tem pa tudi osebne podatke, ki jih ti vključujejo.
 • Tako dolgo, dokler ne potečejo zakonski roki zastaranja (tri oziroma pet let) in dodaten razumen čas, potreben za to, da se vaša morebitna zahteva, posredovana sodnemu ali upravnemu organu, dostavi tudi nam, če so ti podatki pridobljeni izključno v zvezi s pogodbo, ki smo jo sklenili z vami ali o kateri smo se dogovarjali (npr. podatki iz zahteve/povpraševanja za rezervacijo in potrditve rezervacije, podatki, povezani s članstvom v programih zvestobe, sodelovanjem v nagradnih igrah ipd.);
 • Dokler ne prekličete privolitve, če je obdelava podatkov zasnovana tudi na vaši privolitvi;
 • 10 let, če je obdelava zasnovana na naših zakonitih interesih;
 • 6 mesecev (videoposnetki – videonadzor).

4. VAŠE PRAVICE NA PODLAGI SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Uporabniki naših storitev imajo na podlagi Splošne uredbe (GDPR) naslednje pravice:

a. PRAVICA DO DOSTOPA

Kadar koli lahko od nas zahtevate informacijo o tem, ali se vaši osebni podatki obdelujejo. Če se obdelujejo, lahko zahtevate dostop do teh podatkov in informacij, navedenih v 15. členu Splošne uredbe (GDPR).

Na vašo zahtevo za uveljavljanje pravice do dostopa vam bomo podatke in informacije dostavili v elektronski obliki (e-sporočilo), razen če ste v svoji zahtevi navedli e-naslov ali ste izrecno zahtevali dostavo po pošti.

b. PRAVICA DO POPRAVKA

Od nas lahko zahtevate takojšnji popravek netočnih in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov.

c. PRAVICA DO IZBRISA

Če menite, da smo vaše podatke zbrali ali drugače obdelovali v nasprotju s Splošno uredbo (GDPR), smete od nas zahtevati izbris takšnih podatkov. Če bo zahteva utemeljena, bodo vaši podatki izbrisani brez nepotrebnega odlašanja.

Pravico do izbrisa lahko uveljavljate, tudi če vaši osebni podatki niso več nujni glede na namene, za katere so bili zbrani ali drugače obdelani, če ste preklicali privolitev za obdelavo podatkov, če ste ugovarjali obdelavi, ki je nujna za potrebe naših zakonitih interesov, ali če je podatke treba izbrisati zaradi spoštovanja pravnih obveznosti.

Če obstajajo razlogi, ki nam onemogočajo ali nam omejujejo ugoditev vaši zahtevi, vas bomo o tem obvestili v odgovoru na zahtevo.

d. PRAVICA DO OMEJITVE OBDELAVE

Od nas lahko zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, če ugovarjate točnosti teh podatkov (in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov), če je obdelava nezakonita, pri čemer nasprotujete izbrisu podatkov, če ste vložili ugovor zoper obdelavo svojih podatkov in če podatkov več ne potrebujemo, vendar jih potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

e. PRAVICA DO PRENOSA PODATKOV

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, imate pravico dobiti v strukturirani, običajno uporabljani in strojno čitljivi obliki in jih prenesti drugemu upravljavcu, če je obdelava teh podatkov zasnovana na privolitvi ali pogodbi in se izvaja avtomatizirano.

f. PRAVICA DO UMIKA PRIVOLITVE

Če vaše podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, lahko to privolitev kadar koli umaknete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki je bila zasnovana na tej privolitvi.

g. ADMINISTRATIVNI STROŠKI

Svoje pravice lahko uveljavljate brez nadomestila, izjemoma z zaračunavanjem administrativnih stroškov.
O administrativnih stroških, ki jih imamo pravico zaračunati na podlagi Splošne uredbe (GDPR), vas bomo obvestili, preden ti nastanejo in če so izpolnjeni pogoji za njihovo zaračunavanje.

h. PRAVICA DO PRITOŽBE IN UGOVORA

Kadar koli lahko na podlagi svoje posebne situacije vložite ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajamo na podlagi naših zakonitih interesov iz 2. točke teh Informacij, kar vključuje tudi pravico do vložitve ugovora zoper oblikovanje profila, ki je povezano s temi zakonitimi interesi.

Če menite, da z obdelavo vaših osebnih podatkov kršimo Splošno uredbo (GDPR), vas prosimo, da nam to sporočite.

Če menite, da z obdelavo vaših osebnih podatkov kršimo Splošno uredbo (GDPR), smete vložiti pritožbo pri nadzornem organu. Pritožbo lahko na primer vložite pri nadzornem organu v državi članici EU, v kateri prebivate ali v kateri je vaše delovno mesto, ali v Republiki Hrvaški (Agencija za varstvo osebnih podatkov).

*** Upravljavec informacije o ukrepih, sprejetih na zahtevo, posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovi brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Upravljavec obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo. Če upravljavec ne ukrepa na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec takega posameznika brez odlašanja, najpozneje pa v enem mesecu po prejemu zahteve, obvesti o razlogih za neukrepanje ter o možnosti vložitve pritožbe pri nadzornem organu in možnosti uveljavljanja pravnih sredstev.

5. OBLIKOVANJE PROFILA IN AVTOMATIZIRANO SPREJEMANJE ODLOČITEV

Vaše podatke (ime in priimek, e-naslov, jezik) uporabljamo, da bi lahko storitve in promocijska (marketinška) gradiva prilagodili po vaši meri. Storitve in gradiva prilagajamo po meri prek oblikovanja profila (npr. tako imenovana segmentacije), ki nam pomaga natančneje razumeti vaše interese. Izdelava profila vas v nobeni meri ne omeji pri izbiri storitev, ki jih nudimo.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev uporabljamo tako, da vam glede na oblikovan profil ali podatke, ki ste nam jih posredovali, računalniški program brez človeškega posredovanja dostavi ponudbo in/ali promocijsko (marketinško) gradivo. Opisano avtomatizirano sprejemanje odločitev vas v nobeni meri ne omeji pri izbiri storitev, ki jih nudimo.

UPORABA PIŠKOTKOV

Obvestilo o uporabi piškotkov

Piškotki so zelo majhne besedilne datoteke, ki jih strežnik namesti na uporabnikov računalnik z namenom spremljanja izbire posameznih jezikovnih različic naših strani in pri vstopu na dele strani, ki zahtevajo vnos uporabniškega imena in gesla. Piškotkov ni mogoče uporabljati za zagon programa ali namestitev virusa na vaš računalnik. Nekateri piškotki, ki jih naš spletni strežnik namesti, se izbrišejo z vašega računalnika samodejno ob koncu seje oziroma takrat, ko zapustite naše strani. Naše strani si lahko ogledujete tudi brez uporabe piškotkov, če je vaš spletni brskalnik tako nastavljen.

Da bi ta spletna stran delovala pravilno in da bi jo lahko še naprej izboljševali in tako izboljšali vašo izkušnjo uporabe, mora ta stran na vaš računalnik shraniti majhno količino informacij (piškotek). Enako počne več kot 90 % vseh spletnih strani, po veljavnih predpisih, posebej po Zakonu o elektronskih komunikacijah in Zakonu o varstvu osebnih podatkov, pa vas moramo pred namestitvijo piškotkov prositi, da se z uporabo piškotkov med uporabo spletne strani strinjate. Če piškotke onemogočite, si lahko še naprej ogledujete našo spletno stran, vendar vam nekatere njene funkcije ne bodo na voljo.

Kaj so piškotki?

Piškotek je informacija, ki jo na vaš računalnik namesti spletna stran, ki jo obiščete. Piškotki običajno shranijo vaše nastavitve, nastavitve za spletno stran, kot je želen jezik ali naslov. Ko naslednjič spet odprete isto spletno stran, spletni brskalnik pošlje piškotke, ki pripadajo tej spletni strani. Tako lahko stran prikaže informacije, prilagojene vašim potrebam.

Piškotki lahko shranjujejo širok razpon informacij, vključno z osebnimi podatki (kot je vaše ime ali e-poštni naslov). Te informacije so lahko sicer shranjene samo, če to vi omogočite, saj spletne strani ne morejo pridobiti dostopa do informacij, če jim ga vi ne omogočite, in ne morejo dostopati do drugih datotek na vašem računalniku. Privzete aktivnosti shranjevanja in pošiljanja piškotkov vam niso vidne. Nastavitve spletnega brskalnika lahko sicer spremenite in tako izberete, ali boste zahteve za namestitev piškotkov odobrili ali zavrnili, nameščene piškotke izbrisali samodejno pri zapiranju brskalnika in podobno.

Katere vrste piškotkov se nahajajo na naših spletnih straneh?

Piškotki glede na trajanje

 • Stalni piškotki
  Stalni ali nameščeni piškotki ostanejo nameščeni na računalniku po zaprtju programa spletnega brskalnika. Z njihovo pomočjo spletna mesta shranjujejo podatke, kot sta uporabniško ime in geslo, jezikovne nastavitve ali nastavitve za piškotke, da vam jih ni treba znova vnesti pri vsakem naslednjem obisku. Stalni piškotki lahko ostanejo na računalniku ali mobilni napravi več dni, mesecev, celo let.
 • Začasni piškotki
  Začasni ali sejni piškotki se odstranijo iz računalnika po zaprtju spletnega brskalnika. Z njihovo pomočjo spletna mesta shranijo začasne podatke, npr. zadnjih nekaj strani, ki ste jih odprli na spletnem mestu, ki ste ga obiskali, ali izdelke v košarici, če ste obiskali spletno mesto, ki je namenjeno spletni prodaji.

Piškotki glede na izvor

 • Piškotki prve strani (first party cookie)
  Piškotki prve strani izvirajo s spletnega mesta, ki si ga ogledujete, lahko pa so stalni ali začasni. Z njihovo pomočjo lahko spletna mesta shranijo podatke, ki jih bodo ponovno uporabila pri naslednjem obisku tega spletnega mesta.
 • Piškotki tretje strani (third party cookie)
  Piškotki tretje strani izvirajo z drugih spletnih mest, ki se nahajajo na spletnem mestu, ki si ga ogledujete. Z njihovo pomočjo lahko druga spletna mesta spremljajo uporabo spleta na spletnem mestu, ki si ga ogledujete, v marketinške namene. Piškotki glede na funkcijo
 • Tehnični piškotki – obvezni piškotki
  (vedno aktivni) – nujni za delovanje spletnega mesta, brez možnosti izklopa v naših sistemih. Običajno se namestijo kot odziv na vaša dejanja, ki vključujejo zahtevo za storitve, kot so nastavitve piškotkov, prijava ali izpolnitev obrazca. Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da onemogoči te piškotke ali pa pošlje opozorilo, vendar v tem primeru nekateri deli strani ne bodo delovali. Ti piškotki ne shranjujejo nobenih informacij, prek katerih bi vas bilo mogoče prepoznati.
 • Funkcionalni piškotki
  (lahko se izklopijo) – spletnemu mestu omogočajo zagotavljanje boljše funkcionalnosti in prilagoditev po meri. Namestimo jih lahko mi ali tretji ponudniki storitev, katerih storitve so dodane na naše strani. Če teh piškotkov ne omogočite, nekatere od teh funkcij morda ne bodo pravilno delovale.
 • Marketinški
  (lahko se izklopijo) – omogočajo beleženje obiskov in vira prometa, s čimer lahko merimo in izboljšamo učinkovitost našega spletnega mesta. Pomagajo nam izvedeti, katere strani so najbolj in katere najmanj priljubljene in kako se obiskovalci premikajo po naši strani. Vse informacije, ki jih ti piškotki zbirajo, se zbirajo in tako ostanejo anonimizirane. Če teh piškotkov ne omogočite, ne bomo izvedeli, kdaj ste obiskali našo stran, in ne bomo mogli spremljati njene učinkovitosti. Ne shranjujejo neposredno osebnih nastavitev, so pa zasnovani na enotni identifikaciji vašega brskalnika in spletne naprave. Če teh piškotkov ne omogočite, boste deležni manj ciljno usmerjenega oglaševanja.

Kdo namešča sisteme za zbiranje podatkov?

Sisteme za zbiranje podatkov namešča družba Maistra d.d. ali eden od partnerjev.

Sistemi za zbiranje podatkov, ki jih nameščamo mi, so:

 • Sistemi za zbiranje podatkov, nujno potrebni za delovanje spletnih strani in zagotavljanje naših storitev. Uporabljamo jih za shranjevanje podatkov o vaših prijavah, dostopu do spletnih strani ter uporabi storitev. Tako lahko izvajamo varnostne ukrepe ali spletno mesto prilagodimo nastavitvam na vaši napravi (jezik, operacijski sistem itd.). Ti sistemi za zbiranje podatkov vam prav tako omogočajo dostop do osebnega računa na spletnem mestu.
 • Analitični sistemi za zbiranje podatkov. Uporabljamo jih za ustvarjanje statističnih podatkov o ogledih spletnega mesta in uporabi njegovih različnih delov (obiskane strani in ogledane vsebine, uporabnikov način uporabe), ki nam pomagajo pri izboljšanju vsebin na spletnem mestu in kakovosti naših storitev.
 • Sistemi za zbiranje podatkov za oglaševanje. Ti sistemi za zbiranje podatkov nam omogočajo analizo vaše uporabe spletnega mesta in oglasov, ki se prikazujejo na spletnem mestu, da bi vam lahko ponudili oglase, ki se ujemajo z vašimi interesi, na spletnem mestu ali spletnih mestih naših partnerjev. Ti sistemi za zbiranje podatkov nam še posebej omogočajo (i) preštevanje in identifikacijo prikazanih oglasov, (ii) preštevanje uporabnikov, ki so kliknili vsakega od oglasov, in (iii) v takšnem primeru spremljanje obnašanja takšnih uporabnikov na straneh, na katere ti oglasi vodijo.

S svojimi partnerji lahko prav tako delimo nekatere podatke, zbrane s pomočjo sistema za zbiranje podatkov, da bi jim omogočili izvedbo raziskav o obnašanju obiskovalcev.

Sistemi za zbiranje podatkov, ki jih nameščajo tretje strani:

 • Nekateri naši poslovni partnerji imajo dovoljenje za namestitev sistemov za zbiranje podatkov na spletnem mestu v predhodno navedene namene. Namestitev in uporaba takšnih sistemov za zbiranje podatkov sta predmet pravil o varstvu zasebnosti tretjih strani.

Lahko piškotke onemogočim?

Piškotke lahko onemogočite z aktiviranjem nastavitev v svojem brskalniku, ki vam omogočajo zavrnitev namestitve vseh ali določenih piškotkov. Z onemogočenjem piškotkov si boste lahko še vedno ogledovali naše strani, vendar bodo določene funkcionalnosti omejene.
Za več informacij o piškotkih, vključno s tem, kako preveriti, katere piškotke imate nameščene in kako jih upravljati, obiščite stran www.aboutcookies.org ali www.allaboutcookies.org.
Za izklop spremljanja storitve Google Analytics na vseh spletnih straneh obiščite http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Kako dolgo so piškotki veljavni?

Piškotki lahko potečejo ob koncu seje brskalnika in se izbrišejo po zaprtju spletnega brskalnika. Takšni piškotki se imenujejo začasni ali sejni. Nekateri piškotki so lahko trajni in se shranijo na vašem trdem disku. Takšni piškotki ostanejo nameščeni tudi po zaprtju vašega spletnega brskalnika in se imenujejo trajni piškotki. V spodnji preglednici je navedeno, ali je določen piškotek začasen ali trajen. Razen pomembnih piškotkov bodo vsi piškotki odstranjeni, ko ne bodo več potrebni ali bodo potekli.

Kako lahko spremenim svoje nastavitve?

Z onemogočenjem piškotkov izrazite, da ne dovolite shranjevanja piškotkov na svojem računalniku ali mobilni napravi. Nastavitve piškotkov lahko nadzirate in prilagodite v svojem spletnem brskalniku. Če piškotke onemogočite, morda ne boste mogli uporabljati določenih funkcionalnosti na spletnih straneh.

Nastavitve, ki se nanašajo na sisteme za zbiranje podatkov, si lahko kadar koli ogledate ali spremenite. V nastavitvah spletnega brskalnika lahko izberete, ali želite včasih ali vedno sprejeti ali zavrniti sisteme za zbiranje podatkov. Opozarjamo, da lahko te nastavitve vplivajo na delovanje vašega spletnega brskalnika in vašo uporabo storitev na spletnem mestu, ki zahtevajo uporabo sistemov za zbiranje podatkov.

Svoje nastavitve na teh straneh lahko upravljate s pomočjo naslednjih povezav (odvisno od brskalnika):

Uporabljamo storitev Google Analytics. Če ne želite, da prek storitve Google Analytics zbiramo ali uporabljamo vaše podatke, kliknite naslednjo povezavo:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Za zagotavljanje oglasov za spreminjanje ciljnega občinstva in oglaševanje uporabljamo AdRoll. Za več informacij o načinu uporabe osebnih podatkov kliknite naslednjo povezavo: https://www.adrollgroup.com/privacy

Maistra d.d.

Tip Ime Vir Opis Vrsta Povezava
Google Analytics _ga (2 leti), _gid (1 dan), _gat (1 minuta), AMP_TOKEN (30 sekund–1 leto), _gac (3 meseci), __utma (2 leti), __utmb (30 minut), __utmc (sejni), __utmt (10 minut), __utmz (6 mesecev) (trajni ali začasni piškotki, piškotek tretje strani, marketinški piškotek) Google Ta spletna stran uporablja Google Analytics, storitev spletne analize, ki jo zagotavlja podjetje Google Inc. (»Google«). Uporabljamo način integracije, ki anonimizira vaš IP-naslov. Google Analytics uporablja piškotke zaradi analiziranja vaše uporabe spletne strani. Ta spletna stran poleg standardnih funkcij uporablja razširjene funkcije storitve Google Analytics. Lastnosti oglaševanja storitve Google Analytics, dodane na to spletno lokacijo, vključujejo demografske podatke (starost, spol) storitve Google Analytics in poročanje o interesih. Slednje lahko onemogočite z ustrezno nastavitvijo programske opreme brskalnika ali prek nastavitev Googlovih oglasov na https://www.google.com/ads/preferences/?hl=hr. Upoštevajte, da v tem primeru morda ne boste mogli v celoti uporabljati vseh funkcij te ponudbe. Čas hrambe teh podatkov: do 26 mesecev. Informacije, ki jih ustvari piškotek o vaši uporabi te spletne strani (vključno z vašim IP-naslovom), se prenesejo in shranijo na Googlovem strežniku v ZDA. Google te informacije uporablja za oceno vaše uporabe spletne strani in ustvarjanje poročil o aktivnostih na spletni strani za upravljavce spletne strani. Google lahko te podatke posreduje tretjim stranem, če to zahteva zakonodaja ali tretje strani podatke obdelujejo v Googlovem imenu. Google vašega IP-naslova ne bo povezal z drugimi podatki, ki jih ima v lasti. Googlov Pravilnik o zasebnosti najdete na tej povezavi: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Google je razvil dodatek za brskalnik (ga.js, analytics.js, dc.js), s katerim lahko Google Analytics JavaScriptu preprečite uporabo svojih podatkov. Prenesete ga lahko tukaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout To so marketinški piškotki tretje strani (Google). https://policies.google.com/privacy
Facebook fr, reg_fb_ref, sb, reg_fb_gate, _js_reg_fb_ref, datr, wd, reg_ext_ref, _js_datr, _js_fr, _js_reg_fb_gate, _js_reg_ext, ref, act, checkpoint, locale, pnl-data2, c_user, xs, pl, spin, dpr, _fbp Facebook Gre za začasne in trajne piškotke, ki jih Facebook uporablja, da bi oglaševalskim agencijam omogočil informacije o vašem obisku naše spletne strani, da bi vam lahko ti nato prikazali oglase za izdelke in storitve, ki vas zanimajo. Zahvaljujoč tem piškotkom lahko prav tako namestimo povezave na Facebook strani. To so funkcionalni in marketinški piškotki tretje strani (Facebook). https://www.facebook.com/policies/cookies/
Piškotek Facebook Pixel tr Facebook Gre za začasni piškotek, ki ga Facebook uporablja za spremljanje aktivnosti obiskovalcev na spletni strani ter usmerjanje prihodnjih Facebook oglasov k tem uporabnikom. Omogoča nam ustvarjanje marketinških kampanj. To so funkcionalni in marketinški piškotki tretje strani (Facebook). https://www.facebook.com/policies/cookies/
Piškotki Googlovih nastavitev in oglaševanja DV, NID, 1P_JAR, CONSENT, DSID, IDE Google Gre za začasne in trajne piškotke, ki jih Google uporablja za zapomnitev vaših nastavitev in drugih informacij za prilagoditev oglasov po meri. Slednje mu omogoča oglaševanje na podlagi tega, kar je pomembno za uporabnika, izboljšanje poročil o izvedbi marketinških kampanj in izbor prikaza oglasov uporabnikom. Omogočajo nam prikaz Googlovih zemljevidov. To so marketinški piškotki tretje strani (Google). https://policies.google.com/privacy
Piškotki YouTube VISITOR_INFO1_LIVE, GPS, YSC, PREF, SAPISID Google Gre za začasne in trajne piškotke, ki jih Google uporablja za pridobivanje informacij o ogledu videoposnetkov, shranjenih na kanalu YouTube. To so marketinški piškotki tretje strani (Google). https://policies.google.com/privacy
HotJar _hjTLDTest HotJar Ko se skript Hotjar izvede, poskušamo določiti pot piškotka, ki bi jo morali uporabljati, namesto imena gostitelja strani. Na podlagi tega se lahko piškotki delijo med poddomenami (tam, kjer je to smiselno). Za ugotavljanje slednjega poskušamo shraniti piškotek _hjTLDTest za različne alternative podniza URL-ja, dokler ne uspe. Po tem preverjanju se piškotek odstrani. To so marketinški piškotki tretje strani (HotJar). https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information
The Hotels Network _gid, thn_id The Hotels Network Enotni ID se ustvari z namenom anonimne identifikacije brskalnika in naprave zaradi ustvarjanja priporočil v povezavi z določenimi izdelki na podlagi statističnih podatkov in navigacije. To so marketinški piškotki tretje strani (The Hotels Network).
Seja PHPSESSID Internal Gre za začasni piškotek, ki ga uporabljamo za ohranitev seje obiskovalca v skladu z zahtevami strani. To je notranji sejni piškotek
Varnost _csrf Internal Piškotek ponarejanja zahteve prek spletnih mest onemogoča ranljivost, kot je skriptno izvajanje na več mestih. Notranji piškotek ponarejanja zahteve prek spletnih mest
Nastavitve cookies_potvrda Internal Ta zapis piškotka se uporablja za zapis odločitve uporabnika glede uporabe podatkov na spletnem mestu.
arrow-down-icon
×

To spletno mesto uporablja piškotke.

Spletno mesto www.maistracamping.com/si uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje. Nastavitve piškotkov lahko nadzirate in prilagodite v svojem spletnem brskalniku. Predlagamo vam, da priporočene nastavitve sprejmete. Dodatne informacije lahko najdete na naši strani Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.


Obvezni piškotki

Piškotki, ki jih uporabljamo, da bi bila vaša uporaba spletne strani posao.maistra bila hitra, prijetna in varna. Ti piškotki so nujni za delovanje strani in morajo biti omogočeni.


Oglaševalski piškotki

Te piškotke uporabljamo za prikaz oglasov, ki so za vas smiselni. Uporabljajo se za preprečevanje ponovnega prikaza istega oglasa in zagotavljajo pravilen prikaz oglasov na podlagi vaših preferenc.


Piškotki za anonimizirano analitiko

Ti piškotki nam omogočajo spremljanje števila obiskov in virov prometa, da lahko izmerimo in izboljšamo delovanje naše strani. Pomagajo nam ugotoviti, katere strani so priljubljene in katere so manj obiskane. Pomagajo nam razumeti, kako obiskovalci uporabljajo strani in kakšna je učinkovitost naših marketinških kampanj. Vse informacije, ki jih ti piškotki zbirajo, so posredovane v zbirni in anonimizirani obliki.


Google Analytics

Storitev Google Analytics omogoča kode JavaScript, ki se uporabljajo za shranjevanje informacij o strani, ki jo je uporabnik obiskal (npr. URL-ja strani). Kode JavaScript uporabljajo HTTP-piškotke, da bi si zapomnile dejanja/interakcije uporabnikov na prejšnjih straneh. Storitev Google Analytics uporablja naslednje skripte JavaScript: gtag.js, analytics.js in ga.js.

Želim onemogočiti storitev Google Analytics